Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Nastavni plan
Osnovne studije 2017 Osnovne studije 2015-2016 Osnovne studije 2012-2014 Osnovne studije 2011 Osnovne studije 2009-2010 Osnovne studije 2007-2008 Trogodišnji plan 2005-2006 Dvogodišnji nastavni plan

Studijski program za studente upisane
od školske 2017/2018. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Na studijskom programu postoje četiri modula, s tim da su prve dve godine zajedničke:

  • Modul 1 - Turizam
  • Modul 2 - Upravljanje u turizmu
  • Modul 3 - Organizatori putovanja i turističko vođenje
  • Modul 4 - Hotelski menadžment

Studijski program primenjuje se od školske 2017/2018. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2015/2016. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima studijskog programa možete pročitati na sledećem linku.

PRVA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Statistika u turizmu 3+1 - 7
4. Turistička geografija - 4+2 8
5. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
6. Strani jezik A1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Izborni predmet 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava - 2+1
Sociologija - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Osnovi menadžmenta 2+2 - 6
3. Informatika u turizmu 4+2 - 7
4. Poslovno pravo - 4+0 6
5. Marketing u turizmu - 3+1 6
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 6
7. Strani jezik A2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Izborni predmet 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Životna sredina i održivi razvoj turizma - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 1
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 5+0 6
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
5. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu - 2+1
Turističko vođenje - 2+1
Elektronsko poslovanje u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 2
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Medijske komunikacije 3+2 - 6
3. Upravljanje rizicima i resursima u turizmu - 3+2 7
4. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu - 5+2 7
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Poslovni turizam - 2+1
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 3
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Turistički proizvod i razvoj destinacija 5+1 - 7
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 5+0 6
5. Turističko vođenje - 3+3 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Turistički resursi Srbije - 2+1
Istorija civilizacije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 4
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 3+0 - 4
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Prodaja i recepcijsko poslovanje 2+1 - 3
5. Operativni mendžment u hotelijerstvu - 3+2 5
6. Upravljanje prihodima u hotelijerstvu - 3+1 5
7. Upravljanje hotelskim personalom - 2+0 3
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
10. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Menadžment hotelskog domaćinstva - 2+1
Poslovni turizam - 2+1
Menadžment hrane i pića - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski programi za studente upisane
pre školske 2017/18 godine

Studijski program za studente upisane
od školske 2015/2016. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Na studijskom programu postoje tri modula, s tim da su prve dve godine zajedničke:

  • Modul 1 - Ekonomija i turizam
  • Modul 2 - Upravljanje u turizmu
  • Modul 3 - Organizatori putovanja i turističko vođenje

Studijski program primenjuje se od školske 2015/2016. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2012/2013. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Statistika u turizmu 3+1 - 7
4. Turistička geografija - 4+2 8
5. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
6. Strani jezik A1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B1 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Izborni predmet 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava - 2+1
Sociologija - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA - zajednička za sve module
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Osnovi menadžmenta 2+2 - 6
3. Informatika u turizmu 4+2 - 7
4. Poslovno pravo - 4+0 6
5. Marketing u turizmu - 3+1 6
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 6
7. Strani jezik A2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B2 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Izborni predmet 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Životna sredina i održivi razvoj turizma - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 1
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 5+0 6
4. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
5. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu - 2+1
Turističko vođenje - 2+1
Elektronsko poslovanje u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 2
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Medijske komunikacije 3+2 - 6
3. Upravljanje rizicima i resursima u turizmu - 3+2 7
4. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu - 5+2 7
5. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Poslovni turizam - 2+1
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA, Modul 3
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Preduzetništvo 3+2 - 7
2. Turistički proizvod i razvoj destinacija 5+1 - 7
3. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije - 5+0 6
5. Turističko vođenje - 3+3 7
6. Strani jezik A3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 4+2 -
Nemački jezik A3 4+2 -
Francuski jezik A3 4+2 -
Ruski jezik A3 4+2 -
7. Strani jezik B3 (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 2+2 -
Nemački jezik B3 2+2 -
Francuski jezik B3 2+2 -
Ruski jezik B3 2+2 -
8. Izborni predmet 3 (jedan po izboru) 5
Rezervacioni sistemi u turizmu - 2+1
Turistički resursi Srbije - 2+1
Istorija civilizacije - 2+1
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2012/2013. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2012/2013. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2011/2012. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 4+1 - 7
2. Ekonomika turizma 5+1 - 8
3. Turistička geografija - 6+0 8
4. Kulturno nasleđe i turizam - 6+0 8
5. Statistika u turizmu 3+1 - 7
6. Strani jezik A na prvoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A1 2+1 2+1
Nemački jezik A1 2+1 2+1
Francuski jezik A1 2+1 2+1
Ruski jezik A1 2+1 2+1
7. Strani jezik B na prvoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B1 1+1 1+1
Nemački jezik B1 1+1 1+1
Francuski jezik B1 1+1 1+1
Ruski jezik B1 1+1 1+1
8. Predmet izbornog bloka 1 (jedan po izboru) 5
Osnovi prava 2+1 -
Sociologija sa sociologijom turizma - 2+1
Osnovi računarstva - 1+2
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Osnovi marketinga 4+0 - 6
2. Osnovi menadžmenta 4+0 - 6
3. Poslovno pravo - 4+0 6
4. Marketing u turizmu - 3+1 6
5. Informatika u turizmu 4+2 - 7
6. Računovodstvo u turizmu - 3+2 7
7. Strani jezik A na drugoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A2 2+1 2+1
Nemački jezik A2 2+1 2+1
Francuski jezik A2 2+1 2+1
Ruski jezik A2 2+1 2+1
8. Strani jezik B na drugoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B2 1+1 1+1
Nemački jezik B2 1+1 1+1
Francuski jezik B2 1+1 1+1
Ruski jezik B2 1+1 1+1
9. Predmet izbornog bloka 2 (jedan po izboru) 5
Poslovno komuniciranje 2+1 -
Selektivni oblici turizma 2+1 -
Saradnja i partnerstvo u turizmu - 2+1
Stručna praksa5
Ukupno ESPB60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Poslovanje turističkih agencija 4+1 - 7
2. Poslovanje hotelskih preduzeća 5+1 - 7
3. Saobraćaj i turizam - 5+0 6
4. Menadžment turističke destinacije - 6+0 7
5. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu 5+0 - 6
6. Strani jezik A na trećoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik A3 2+1 2+1
Nemački jezik A3 2+1 2+1
Francuski jezik A3 2+1 2+1
Ruski jezik A3 2+1 2+1
7. Strani jezik B na trećoj godini (jedan po izboru) 6
Engleski jezik B3 1+1 1+1
Nemački jezik B3 1+1 1+1
Francuski jezik B3 1+1 1+1
Ruski jezik B3 1+1 1+1
8. Predmet izbornog bloka 3 (jedan po izboru) 5
Upravljanje kvalitetom u turizmu 2+1 -
Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2
Turističko vođenje 2+1 -
Stručna praksa5
Završni rad5
Ukupno ESPB60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2011/2012. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2011/2012. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2009/2010. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 3+2 - 8
2. Ekonomika turizma 3+1 - 8
3. Turistička geografija - 2+2 7
4. Kulturno nasleđe i turizam - 4+0 7
5. Statistika u turizmu 2+2 - 8
6. Strani jezik "A1" 2+1 2+1 6
7. Strani jezik "B1" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
8. Osnovi prava 2+1 - 5
9. Sociologija - 2+1 5
10. Osnovi računarstva - 1+2 5
Ukupno časova 14+8 13+7  
Stručna praksa 50 5
Ukupno bodova 60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Osnovi marketinga 2+1 - 6
2. Osnovi menadžmenta 2+1 - 6
3. Poslovno pravo - 3+1 6
4. Poslovanje turističkih agencija - 3+1 7
5. Informatika u turizmu 2+2 - 6
6. Računovodstvo u turizmu - 2+2 6
7. Strani jezik "A2" 2+1 2+1 6
8. Strani jezik "B2" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
9. Poslovno komuniciranje 2+1 - 5
10. Selektivni oblici turizma 2+1 - 5
11. Saradnja i partnerstvo u turizmu - 2+1 5
Ukupno časova 14+8 14+7  
Stručna praksa 100 6
Ukupno bodova 60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Poslovanje hotelskih preduzeća 3+1 - 6
2. Saobraćaj i turizam - 2+1 6
3. Marketing u turizmu 2+0 - 6
4. Menadžment turističke destinacije - 2+1 6
5. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 2+1 6
6. Strani jezik "A3" 2+1 2+1 6
7. Strani jezik "B3" 2+1 2+1 6
Izborni predmeti (jedan od ponuđenih)
8. Upravljanje kvalitetom u turizmu 2+1 - 5
9. Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2 5
10. Turističko vođenje 2+1 - 5
Ukupno časova 13+5 11+7  
Stručna praksa 200 8
Završni rad 15 15 5
Ukupno bodova 60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2009/2010. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2009/2010. godine, a nastao je izmenom studijskog programa iz školske 2007/2008. godine.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  I II  
1. Osnovi ekonomije 2+1 2+1 8
2. Ekonomika turizma 3+1 - 8
3. Turistička geografija 2+1 2+0 8
4. Kulturno nasleđe i turizam - 3+1 7
5. Statistika u turizmu - 2+2 7
6. Strani jezik "A1" 2+1 2+1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Osnovi prava 2+1 - 6
8. Osnovi računarstva 1+2 - 6
9. Sociologija - 2+1 6
10. Strani jezik "B1" 2+0 2+0 6
Ukupno časova 14+7 15+6  
Stručna praksa 50 5
Ukupno bodova 60

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  III IV  
1. Poslovanje turističkih agencija 3+1 - 8
2. Marketing u turizmu - 3+1 8
3. Informatika u turizmu 2+2 - 7
4. Strani jezik "A2" 2+1 2+1 5
5. Poslovno pravo - 3+1 7
6. Računovodstvo u turizmu - 2+2 7
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Zaštita životne sredine i turizam 2+1 - 6
8. Strani jezik "B2" 2+0 2+0 6
9. Selektivni oblici turizma - 2+1 6
10. Poslovno komuniciranje 2+1 - 6
Ukupno časova 13+6 14+6  
Stručna praksa 100 6
Ukupno bodova 60

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
ESPB
  V VI  
1. Saobraćaj i turizam 2+1 - 6
2. Menadžment turističke destinacije - 2+2 6
3. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda - 2+1 6
4. Finansijski menadžment 2+1 - 6
5. Poslovanje hotelskih preduzeća 2+2 - 6
6. Strani jezik "A3" 2+1 2+1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
7. Pravo Evropske Unije 2+0 - 6
8. Elektronsko poslovanje u turizmu - 1+2 6
9. Strani jezik "B3" 2+0 2+0 6
10. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - 2+0 6
Ukupno časova 12+5 11+6  
Stručna praksa 200 8
Završni rad 15 15 5
Ukupno bodova 60

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Studijski program za studente upisane
od školske 2007/2008. godine

Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara. Studijski program primenjuje se od školske 2007/2008. godine, a nastao je dopunom nastavnog plana iz školske 2005/2006. godine, uvođenjem novih obaveznih i izbornih predmeta, kao i reorganizacijom nastavnog procesa.

Diplomirani studenti stiču visoko obrazovanje i stručni naziv STRUKOVNI EKONOMISTA i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama.

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
I GODINAIII 
1.Osnovi ekonomije4+2-8
2.Ekonomika turizma-3+18
3.Turistička geografija4+2-8
4.Kulturno nasleđe i turizam-3+17
5.Statistika u turizmu2+1-7
6.Strani jezik "A1"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Osnovi prava-2+16
8.Sociologija2+16
9.Osnovi računarstva1+2-6
10.Strani jezik "B1"2+1-6
Ukupno časova15+912+5
Stručna praksa505
Ukupno bodova 60

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
II GODINAIIIIV 
1.Poslovanje turističkih agencija2+2-7
2.Marketing u turizmu-3+17
3.Poslovno pravo-3+27
4.Informatika u turizmu2+2-6
5.Računovodstvo u turizmu-2+26
6.Strani jezik "A2"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Poslovno komuniciranje-2+16
8.Selektivni oblici turizma2+1-6
9.Zaštita životne sredine i turizam2+1-6
10.Strani jezik "B2"-2+16
Ukupno časova10+714+8
Stručna praksa10010
Ukupno bodova 60

Red. brojNastavni predmetSemestar
Broj časova
ESPB bodovi
III GODINAVVI 
1.Menadžment turističke destinacije-2+26
2.Poslovanje hotelskih preduzeća2+1-5
3.Saobraćaj i turizam2+1-6
4.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda-2+15
5.Finansijski menadžment2+1-6
6.Strani jezik "A3"2+12+15
Izborni predmeti (dva od)
7.Elektronski marketing-1+26
8.Pravo Evropske Unije2+1-6
9.Strani jezik "B3"2+1-6
10.Upravljanje ljudskim resursima u turizmu-2+16
Ukupno časova12+69+7
Stručna praksa20010
Završni rad15155
Ukupno bodova 60

Stručna praksa je deo ukupnog nastavnog plana i realizuje se kao deo vežbi iz stručnih predmeta, u drugom, četvrtom i šestom semestru u obimu od 450 sati.

Ukupna ocena studenata na nastavnom predmetu utvrđuje se na osnovu ukupnog broja ostvarenih poena tokom nastave (predispitne obaveze) i na ispitu, na sledeći način:

Ocena Značenje ocene Broj poena: od-do
10 Odličan 95-100
9 Izuzetno dobar 85-94
8 Vrlo dobar 75-84
7 Dobar 65-74
6 Dovoljan 55-64
5 Nije položio 0-54

Nastavni plan za studente upisane
od školske 2005/2006. godine

Školovanje traje 3 godine, odnosno 6 semestara i po završetku studenti stiču više obrazovanje i zvanje ekonomista za turizam.

Diplomirani studenti su osposobljeni za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama, kao što su: poslovi kreatora i realizatora turističkih aranžmana, komercijaliste na domaćim i inostranom tržištu, organizatora radnih procesa, organizatora turističke propagande i sličnih poslova.

PRVA GODINA

 Semestri
 PREDMETIIIUkupno
1.Osnovi ekonomije4+2-90
2.Ekonomika turizma3+1-60
3.Turistička geografija-4+290
4.Kulturno nasleđe i turizam-3+160
5.Poslovno pravo4+0-60
6.Strani jezik A12+22+2120
7.Strani jezik B12+22+2120
8.Statistika u turizmu-2+260
9.Sociologija-4+060
UKUPNO16 + 717 + 9720

DRUGA GODINA

 Semestri
 PREDMETIIIIVUkupno
1.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja-4+290
2.Marketing u turizmu3+1-60
3.Računovodstvo u turističkom poslovanju2+2-60
4.Finansijski menadžment u turizmu3+1-60
5.Informatika u turističkom poslovanju-2+260
6.Strani jezik A22+12+190
7.Strani jezik B22+12+160
 Stručno osposobljavanje  150
Ukupno11 + 69 + 6630
IZBORNI PREDMETI *
1.Poslovna etika i komuniciranje u turizmu-2+145
2.Posebni oblici turizma-2+145
Ukupno-4 + 290
UKUPNO12 + 614 + 8740

* Student bira jedan od ponuđena dva predmeta.

TREĆA GODINA

 Semestri
 PREDMETVVIUkupno
1.Menadžment turističke destinacije-3+160
2.Menadžment hotelskih preduzeća3+1-60
3.Menadžment u saobraćaju3+1-60
4.Životna sredina i turizam-2+145
5.Strani jezik A31+11+160
6.Strani jezik B31+11+160
Ukupno8 + 47 + 4345
IZBORNI PREDMETI *
1.Zaštita potrošača u turizmu2+0-30
2.E-marketing u turizmu-1+130
3.Upravljanje kvalitetom turističkih usluga2+0-30
4.Međunarodni odnosi i turizam-2+030
 Diplomski rad-2+030
 Stručno osposobljavanje  300
Ukupno4 + 05 + 1450
UKUPNO (maksimum)14 + 410 + 3795

* Student bira jedan od ponuđena četiri predmeta.

NAPOMENA: U školi se izučavaju: engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i ruski jezik, po sopstvenom izboru studenta.

Stručna praksa i praktična nastava, koje je Škola uvela od početka svog rada, predstavljaju nezamenljiv deo ukupnog nastavnog procesa. Zahvaljujući veoma uspešnoj saradnji sa preduzećima i organizacijama u oblasti turizma, tokom školovanja, studenti se direktno uključuju u stručnu praksu u trajanju od 450 sati, što utiče i na njihovu sposobnost da se tokom i nakon školovanja neposredno uključe u rad turističke privrede.

Nastavni plan za studente upisane
zaključno sa školskom 2004/2005. godinom

Obrazovanje na Višoj turističkoj školi traje dve školske godine, odnosno četiri semestra. Važeći nastavni plan primenjuje se od školske 2000/01. godine. Nastao je dopunom nastavnog plana iz školske 1993/94. godine uvođenjem dva nova predmeta - Menadžment turističke destinacije i Strani jezik B2 kao i osavremenjavanjem nastavnih programa.

Diplomirani studenti stiču više obrazovanje, stručni naziv ekonomista za turizam i osposobljeni su za rad i obavljanje složenijih i stručnih poslova u turističkim i srodnim preduzećima i organizacijama, kao što su: poslovi kreatora i realizatora turističkih aranžmana, komercijaliste na domaćem i instranom tržištu, organizatora turističke propagande i sličnih poslova.

NASTAVNI PLAN
PRVA GODINA
Semestar - broj časova nedeljno
R.B. NAZIV PREDMETA I II III IV
1 Osnovi ekonomije 2+2 2+2 - -
2 Sociologija 2+1 2+1 - -
3 Statistika 2+1 2+1 - -
4 Ekonomika turizma 2+1 2+1 - -
5 Turistička geografija 2+1 2+1 - -
6 Pravo u turizmu 2+1 2+1 - -
7 Istorija umetnosti i kulture 2+1 2+1 - -
8 Strani jezik "A1" 1+3 1+3 - -
9 Strani jezik "B1" 1+3 1+3 - -
DRUGA GODINA
1 Računovodstvo - - 1+1 1+1
2 Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja - - 2+3 2+3
3 Marketing u turizmu - - 2+1 2+1
4 Poslovanje hotelskih preduzeća - - 2+1 2+1
5 Informatika u turističkom poslovanju - - 1+2 1+2
6 Saobraćaj i turizam - - 2+1 2+1
7 Finansijsko i devizno poslovanje - - 2+2 -
8 Menadžment turističke destinacije - - - 2+1
9 Strani jezik "A2" - - 1+3 1+3
10 Strani jezik "B2" - - 1+1 1+1
UKUPNO 16+14 16+14 14+15 14+14

NAPOMENA: U školi se izučavaju: engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i ruski jezik, po sopstvenom izboru studenta.

Stručna praksa je deo ukupnog nastavnog plana i realizuje se kao deo vežbi iz stručnih predmeta zastupljenih na drugoj godini studija, u četvrtom semestru u obimu od 150 sati.