Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Organ poslovođenja Akademije

Predsednika Akademije
dr Slavoljub Vićić

Predsednik Saveta Akademije
dr Georgi Genov