Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Organ poslovođenja Akademije

Predsednica Akademije
dr sci. med. Danijela Pecarski

Predsednik Saveta Akademije
dr Georgi Genov