Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Uprava Škole

Rukovodilac odseka Visoke turističke škole strukovnih studija u Beogradu
dr Jelisaveta Vučković