Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Uprava Škole

Rukovodilac odseka Visoke turističke škole strukovnih studija u Beogradu
dr Zoran Radulović