Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Vannastavno osoblje

Vannastavno osoblje

Nikola Zdravković

SEKRETAR ŠKOLE

KANCELARIJA 7 (GLAVNI ULAZ)

RAD SA STRANKAMA: 900 - 1300

2698-222 LOK. 21

Tatjana Šoškić

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

ŠALTER (ULAZ U VTŠ)

RAD SA STRANKAMA: 1000 - 1300

2698-222 LOK. 12

Aleksandar Radosavljević

REFERENT ZA MATIČNU KNJIGU STUDENATA

KANCELARIJA NA ULAZU U VTŠ

RAD SA STRANKAMA: 1000 - 1300

2698-222 LOK. 13

Ana Miličić

POSLOVNI SEKRETAR

KANCELARIJA 10 (GLAVNI ULAZ)

2698-205

Ana Đorić

BIBLIOTEKAR

BIBLIOTEKA VTŠ (GLAVNI ULAZ)

Borko Zimonjić

VODEĆI SARADNIK ZA INFORMACIONI SISTEM

KANCELARIJA 3 (GLAVNI ULAZ)

Pavle Latinović

SARADNIK ZA INFORMACIONI SISTEM

KANCELARIJA 2 (GLAVNI ULAZ)

Dragana Bacev

ŠEF RAČUNOVODSTVA

KANCELARIJA 8 (GLAVNI ULAZ)

Milena Stepanić

BLAGAJNIK

KANCELARIJA 2 (GLAVNI ULAZ)

Ljubisav Maličević

DOMAĆIN

KANCELARIJA 1 (GLAVNI ULAZ)

Šemsija Alidini

SPREMAČICA

Verdana Alija

SPREMAČICA

Joka Stakić

SPREMAČICA