Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2024 2023 2022 2021 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma

April 2024.

Rezultati drugog kolokvijuma Francuski jezik B2

13. apr 2024.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Strateške komunikacije

12. apr 2024.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

09. apr 2024.

dr E. Lipovšek

Spisak studenata sa brojem bodova koji su polozili prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo ubturizmu kod dr Mirjane Ilić

04. apr 2024.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

04. apr 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Turističke geografije (grupa B)

02. apr 2024.

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

02. apr 2024.

Rezultati popravnog 1.kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

01. apr 2024.

Mart 2024.

Rezultati  prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

19. mar 2024.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam.

18. mar 2024.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

18. mar 2024.

Rezultati I kolokvijuma - Kulturno nasleđe i turizam

15. mar 2024.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

15. mar 2024.

Obaveštenje o ispitima kod dr E. Lipovšek u martovskom ispitnom roku

05. mar 2024.

dr E. Lipovšek

Februar 2024.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

28. feb 2024.

dr Milina Kosanović

Januar 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske održanog 25.01.2024. godine u ispitnom roku JANUAR 2024.

26. jan 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

24. jan 2024.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

21. jan 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz Poslovnog engleskog jezika

20. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

19. jan 2024.

dr E. Lipovšek

Rezutati kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 kod dr Miline Kosanović

17. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

12. jan 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Poslovnog engleskog jezika

12. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati provere trećeg dela gradiva iz predmeta Osnovi ekonomije

10. jan 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1, A2

09. jan 2024.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

09. jan 2024.

Rezultati ponovljenih kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

09. jan 2024.

Rezultati kolokvijuma 2. iz predmeta Preduzetništvo

05. jan 2024.