Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Zaduženi za praksu
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Zaduženi za stručnu praksu po godinama studija

I godina

II godina

III godina

Koordinator za privredu