Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Javne nabavke

Prema članu 57. Zakona o javnim nabavkama, na ovom mestu se objavljuju podaci o javnim nabavkama.

Plan javnih nabavki male vrednosti za 2019. godinu. PDF [328 KB]

Plan javnih nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama za 2019. godinu. PDF [552 KB]

  1. Javna nabavka male vrednosti 1/2019 Štamparske usluge

Plan javnih nabavki za 2018. godinu. PDF [193 KB]

  1. Javna nabavka male vrednosti 1/2018 Štamparske usluge

Plan javnih nabavki za 2017. godinu. PDF [145 KB]

  1. Javna nabavka male vrednosti 1/2017 Štamparske usluge

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. PDF [396 KB]

  1. Javna nabavka male vrednosti 1/2016 Štamparske usluge

Plan javnih nabavki za 2014. godinu. PDF [145 KB]

Obaveštenje o zaključenim ugovorima JNMV

  1. Javna nabavka male vrednosti, usluge, obezbeđenje, br.1/2014, ugovor je zaključen sa ponuđačem G4S iz Beograda.
  2. Javna nabavka male vrednosti, usluge, štampa, br.2/2014, ugovor je zaključen sa ponuđačem Čigoja štampa iz Beograda.

Plan javnih nabavki male vrednosti za 2015. godinu. PDF [750 KB]

Obaveštenje o zaključenim ugovorima JNMV

  1. Javna nabavka male vrednosti usluge, usluge, obezbeđenja, br.1/2015, ugovor je zaključen sa ponuđačem G4S iz Beograda.
  2. Javna nabavka male vrednosti, usluge, usluge štampe, br.2/2015, ugovor je zaključen sa ponuđačem Čigoja štampa.