Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/___
DATUM: 29. septembar 2022.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 4-II-3Bojan (Nenad) Mandić30.26 30.00 26.00 86.26
2. 6-II-4Isidora (Goran) Milinkov27.86 30.00 26.00 83.86
3. 5-I-2Sanela (Jovan) Radivojević33.32 22.00 24.00 79.32
4. 2-II-2Ana (Saša) Gavrilović21.02 28.00 26.00 75.02
5. 3-I-1Mijat (Miloš) Matović22.18 16.00 20.00 58.18
6. 1-II-1Ilija (Milan) Milosavljević18.90 28.00 10.00 56.90

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PETAK (30. septembra), od 900 do 1100 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 6. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK, 3. oktobra do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaze o uplati.

Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara. Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike koje će pohađati tokom studija i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa. Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

Original dokumenta možete pogledati OVDE.

Dokumenta za upis

U Beogradu
29. septembar 2022. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Violeta Tošić
  2. dr Maja Ćosić
  3. dr Marija Najdić