Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2024 2023 2022 2021 2020

Stručna praksa

April 2024.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI

04. apr 2024.

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u samostalnoj organizaciji, da donesu na šalter studentske službe saglasnost iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje stručne prakse najkasnije do 01.06.2024. godine u periodu od 11.00 – 13.00 časova

Saglasnost mora da sadrži sledeće elemente:

  • Da bude izdata na zvaničnom memorandumu turističkog preduzeća ili turističke organizacije
  • Da sadrži ime i prezime studenta koji se prihvata na obavljanje stručne prakse
  • Da sadrži broj indeksa studenta koji se prihvata na stručnu praksu
  • Da ima naveden period u kome se studenti prihvataju na stručnu praksu
  • Da bude overena pečatom i da sadrži potpis odgovornog lica

Mart 2024.

Turističkoj agenciji Halo Travel potrebni su turistički vodiči i pratioci sa licencom

18. mar 2024.

Praksa u turističkoj agenciji MIPEGO

04. mar 2024.

Februar 2024.

Oglas agencije Tiara Trevel

13. feb 2024.