Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Studijski programi
Master studijski program 2022

Master studijski program
Poslovna ekonomija u turizmu

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+PIR+Ostalo
ESPB
I II  
1. Metodologija istraživačkog rada 3+3+0+0 - 8
2. Mikroekonomija 4+4+0+0 - 10
3. Izborni blok 1 (jedan od dva)
Geoekologija turističkog prostora 4+3+0+0 - 9
Poslovni engleski jezik 4+3+0+0 - 9
4. Istraživanje turističkog tržišta - 4+2+2+0 12
5-6. Izborni blok 2 (dva od pet)
Strateške komunikacije - 4+3+0+0 9
Liderstvo - 4+3+0+0 9
Krizni menadžment - 4+3+0+0 9
Digitalni marketing - 4+3+0+0 9
Finansijska tržišta i institucije - 4+3+0+0 9
7. Stručna praksa 1 - 0+0+0+6 3

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+PIR+Ostalo
ESPB
III IV  
8. Strategijski menadžment u turizmu i hotelijerstvu 3+3+0+0 - 8
9. Upravljanje prihodima u turizmu 3+3+0+0 - 8
10-11. Izborni blok 3 (dva od pet)
Ekonomska održivost turizma 3+2+0+0 - 7
Politika razvoja turizma 3+2+0+0 - 7
Posredovanje u turizmu 3+2+0+0 - 7
Brendiranje u turizmu 3+2+0+0 - 7
Ponašanje potrošača u turizmu 3+2+0+0 - 7
12. Primenjeni istraživački rad (PIR) - 0+0+20+0 10
13. Stručna praksa 2 - 0+0+0+6 3
14. Završni rad - 0+0+0+4 17