Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

TREĆI UPISNI ROK
22. sep 2022.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 23. do 30. septembra 2022. godine.

Prijavljivanje kandidata 23., 26., i 27. septembra
od 900 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 27. septembra
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 28. septembra
u 1100 ili 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 29. septembra
do 1100
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
29. septembra
od 1100 do 1200
Donošenje odluke po prigovoru 29. septembra
do 1300
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
29. septembra
od 1300 do 1400
Rešavanje po žalbi 29. septembra
do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 29. septembra
do 1530
Upis primljenih kandidata 30. septembra
od 900 do 1100
Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na Jedinstvenoj rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata za upis i ima više od 30 bodova.

 Konkurs