Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Javno publikovana dokumentacija
Akreditacija Ustanove 2016 Samovrednovanje 2016 Akreditacija Pravilnici Izmene pravilnika Statut

Akreditacija Ustanove 2016

Samovrednovanje 2016

Samovrednovanje

Akreditacija

Pravilnici

 1. Pravila o studiranju na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama
 2. Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
 3. Pravilnik o usklađivanju stečenih akademskih i stručnih naziva
 4. Pravilnik o ostvarivanju stručne prakse i studija na daljinu
 5. Pravilnik o polaganju ispita
 6. Pravilnik o diplomskom (završnom) radu
 7. Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskog programa, nastave i uslova rada
 8. Pravilnik o radu Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta
 9. Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi
 10. Pravilnik o ponašanju i etički kodeks
 11. Pravilnik o studentskom parlamentu
 12. Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
 13. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 14. Pravilnik o zaštiti od požara
 15. Pravilnik o javnim nabavkama
 16. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
 17. Pravilnik o radu, odnosno, Kolektivni ugovor kod poslodavca
 18. Pravilnik o sistematizaciji poslova
 19. Poslovnik o radu Saveta
 20. Poslovnik o radu Nastavnog veća
 21. Pravilnik o platama i nagrađivanju
 22. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
 23. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 24. Pravilnik o standardima i postupcima za samovrednovanje i obezbeđenje kvaliteta
 25. Strategija obezbeđenja kvaliteta
 26. Akcioni plan
 27. Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika
 28. Pravilnik o dodeli plaketa
 29. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
 30. Pravilni o zaradama, nagradama i naknadama
 31. Kodeks ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse
 32. Pravilnik o vrednovanje vannastavnih aktivnosti studenata
 33. Pravilnik o postupku izrade i odbrane specijalističkog rada

Izmene pravilnika

Statut