Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Naslovne vesti

Novembar 2019.

Prijava za jednogodišnji program stipendija

02. nov 2019.

BavarianAcademic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe - BAYHOST poziva sve zainteresovane da se prijave za jednogodišnji program stipendija. Stipendija je namenjena finansiranju master i doktorskih studija na univerzitetima u Bavarskoj. Stipendija iznosi 735 evra mesečno. Rok za prijavu je 1. decembar 2019. godine. Više informacija o ovom programu zainteresovani mogu pronaći na sajtu programa http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Oktobar 2019.

Najava novog broja časopisa - TURISTIČKO POSLOVANJE  24/2019

18. okt 2019.

Poštovani,

U ime članova redakcije pozivamo Vas na saradnju u vezi sa pripremom novog broja časopisa Turističko poslovanje br. 24. Ovaj broj nije usko tematski profilisan. Redakcijski odbor će prihvatiti radove koji se bave teorijom i praksom poslovanja različitih nosilaca poslovne i turističke politike, obrazovanjem i edukacijom kadrova u turizmu, ali i drugih zainteresovanih, koji se, u naučnom ili stručnom smislu, bave ovom oblašću.

Podsećamo Vas da je odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis Turističko poslovanje kategorizovan kao časopis nacionalnog značaja M52 .

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:

Predaja radova - 15.11.2019.

Informacija o prihvatanju rada - 30.11.2019.

Objavljivanje časopisa - 31.12.2019.

Molimo autore da radove predaju u elektronskoj formi putem onlajn sistema za elektronsko uređivanje ASISTENT, koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Pristup i registracija za servis vrše se na linku https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-3099

OSTALE INFORMACIJE

Sanja Lazarević, sekretar redakcije

Visoka turistička škola strukovnih studija

Bulevar Zorana Đinđića 152a

11070, Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 2698 222

E-mail: sanjal@visokaturisticka.edu.rs

Web site: www.visokaturisticka.edu.rs

Upis u školsku 2019/20 za generacije studenata upisanih od školske 2005/06 do školske 2012/13

02. okt 2019.

Studenti upisani od školske 2005/2006 godine do školske 2012/2013 godine imaju pravo uz molbu da produže školovanje jos godinu dana. Poslednji rok za diplomiranje je 30. septembar 2020. godine.

Preporuka Ministarstva prosvete

Molba

Jul 2019.

USPOSTAVLJENA SARADNJA SA DŽEĐANG KOLEDŽOM IZ NR KINE

27. jul 2019.

Akademija strukovnih studija Beograd u čijem sastavu se nalaze bivše visoke strukovne škole za hotelijerstvo, turizam i zdravstvo ugostile su ove nedelje petočlanu delegaciju sa Džeđang Koledža za turizam iz pokrajine Hangdžou, NR Kine.

Ova zvanična poseta rezultat je potpisivanja Memoranduma o saradnji iz decembra 2018. godine između bivše Visoke hotelijerske škole iz Beograda i Koledža Džeđang iz NR Kine. Potpisivanjem Pisma o namerama u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ove dve institucije su započele prvu fazu buduće saradnje koja obuhvata otvaranje Kancelarije za srpsko-kinesku saradnju u oblasti hotelijerstva, turizma i zdravstvenog tuizma čija će osnovna delatnost biti razmena studenata i profesora, stručna praksa, rad na zajedničkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija, kongresa i časopisa, kao i saradnju u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Ambasade NR Kine, Akademija strukovnih studija Beograd i Koledž za turizam Džeđang uspostaviće proces unapređivanja kadrova iz oblasti hotelijerstva, gastronomije, turizma i zdravstvenog turizma. Ovo je još jedan od dokaza da je odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS vezana za proces transformacije visokih strukovnih škola u Srbiji u akademije strukovnih studija bila celishodna i da već daje, na internacionalnom nivou, prepoznatljive pozitivne rezultate. U novoformiranoj Akademiji, zajedničko korišćenje svih materijalnih, a posebno kadrovskih resursa, obezbedilo je početak ozbiljne buduće saradnje sa jednom velikom i nama prijateljskom zemljom kao što je NR Kina.

Više fotografija možete pogledati u galeriji.

Maj 2019.

Konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

15. maj 2019.

Na osnovu bilateralnog medjuinstitucionalnog sporazuma o saradnji sa Visokom turističkom školom iz Beograda, Veleučilište iz Karlovca raspisuje konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa, ključna aktivnost 1 (KA107 - mobilnost između partnerskih i programskih zemalja).

Iskustvo iz Bamberga

08. maj 2019.

Naša studentkinja Ivana Stojiljković provela je letnji semestar školske 2017/18 godine, na Univerzitetu u Bambergu, putem Erasmus razmene studenata. Osim što je pohađala nastavu i polagala ispite, stekla je sjajne prijatelje i nezaboravno iskustvo.

Neke od tih utisaka podelila je sa nama u svojoj prezentaciji.

Mart 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

Duration: 1 week (5 days teaching + 2 travel days) during May, June or July 2019

Number of teaching hours during mobility: 8

Teaching language: English or German

Stipend: 840 € individual support (for 7 days) + 275 € travel expenses = total stipend: 1.115 €

Requirement according to the Erasmus+ regulations is a full participation and presence of 5 days during the teaching mobility with 2 additional travel days before and after. It is not possible to participate in the teaching mobilty for a shorter period than the total of 7 days (including the 2 travel days).

  • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
  • CV (including address, phone numbers, picture)
  • Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University of Bamberg

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22.03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek).

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

Duration: September 2019 – February 2020

Stipends: 4.525 € in total per semester (850 € per month from mid September to mid February plus travel expenses 275€)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

  • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
  • Letter of Recommendation from college professor
  • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22. 03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Termin razgovora sa odabranim kandidatima će biti obavljen naknadno.

Novembar 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

13. nov 2019.

Predmetni nastavnik
Jasmina Leković

Termini prvog i drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3 i B3

12. nov 2019.

dr Milina Kosanović

I kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

12. nov 2019.

I kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

12. nov 2019.

I kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

12. nov 2019.

Obavestenje o predmetima Engleski jezik A1 i B1 za 12. novembar 2019. godine

08. nov 2019.

dr S. Kesic

Nadoknada vežbi iz Informatike u turizmu

08. nov 2019.

Predmetni nastavnici

 Obaveštenje o predmetu Engleski A2 za 12. 11. 2019.

08. nov 2019.

dr E. Lipovšek

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije

07. nov 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (A grupa)

07. nov 2019.

Predmetni nastavnik:
dr Branislav Rabotić

Odlažu se vežbe iz predmeta Statistika u turizmu

06. nov 2019.

dr Violeta Tošić

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

05. nov 2019.

Predavanja i vežbe iz predmeta Nemački jezik B1 (I godina), obe grupe

04. nov 2019.

Termini kolokvijuma iz Nemačkog jezika A3

04. nov 2019.

Termin kolokvijuma iz Nemačkog jezika A2

04. nov 2019.

Odlažu se vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije - Grupa A

03. nov 2019.

Odlažu se vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta (II godina) Grupa A

01. nov 2019.

Odlažu se konsultacije kod prof. Miroslave Petrevske

01. nov 2019.

I kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu

01. nov 2019.

dr Violeta Tošić

Oktobar 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

30. okt 2019.

I kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacija

29. okt 2019.

I kolokvijum iz predmeta medijske komunikacije

29. okt 2019.

Promena termina konultacija kod dr Georgi Genova

28. okt 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

26. okt 2019.

I Kolokvijum iz Ruskog jezika

25. okt 2019.

Natalija Radosavljević

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

24. okt 2019.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Poslovno komuniciranje

22. okt 2019.

Termini kolokvijuma iz Nemačko jezika B3

21. okt 2019.

USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

14. okt 2019.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

14. okt 2019.

Obaveštenje o gašenju Visokih škola i formiranju Akademije strukovnih studija Beograd

08. okt 2019.

Dinamika plaćanja školarine za studente I godine upisane školske 2019/20

03. okt 2019.

Septembar 2019.

Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

27. sep 2019.

Filmski režiseri iz Velike Britanije i Indije održali predavanje na Visokoj turističkoj školi

18. sep 2019.

Galerija slika

VISOKATURISTIČKA ŠKOLA NA SILAFEST-U 2019.

18. sep 2019.

Galerija slika

Septembar 2014.

Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

05. sep 2014.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

...dalje