Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Naslovne vesti

Novembar 2020.

Informacija o promeni načina održavanja dela nastavnih aktivnosti

23. nov 2020.

Od 24.11.2020g. do 15.12. 2020. godine deo nastavnih aktivnosti koji se odnosi na predavanja i vežbe obavljaće se na daljinu tako što će biti objavljivana na sajtu škole na dan održavanja predavanja i vežbi po planu rada.

Kolokvijumi koji su zakazani biće održani u predviđenim terminima, s tim što će biti omogućeno studentima i naknadno polaganje kolokvijuma (najkasnije u okviru polaganja ispita u januarskom ispitnom roku), u skladu sa odlukom predmetnog nastavnika.

Decembarski ispitni rok će biti održan prema obaveštenju koje će biti objavljeno na sajtu škole.

Sve nastavne radnje koje se obavljaju moraju biti izvršene u skladu sa najvišim standardima sadržanim u odlukama i preporukama nadležnih organa u pogledu poštovanja protivepidemijskih mera (broj studenata u prostoriji, lična zaštitna oprema, dezinfekcija, lična distanca i dr.) o čemu su i nastavnici i studenti obavešteni preko odluka nadležnih organa Akademije strukovnih studija Beograd čiji je Odsek Visoka turistička škola.

Rukovodilac odseka
Prof. dr Zoran Radulović

Raspodela mesta u studentskim domovima

23. nov 2020.

Obaveštavaju se studenti da će se raspodela mesta u studentskim domovima obaviti 26.11.2020 god.

 • Muškarci, sala A3 u 10h
 • Devojke ,sala A5 u 11h

Na raspodelu je potrebno poneti index i ličnu kartu.

Konkurs

18. nov 2020.

Akademija strukovnih studija Beograd raspisuje konkurs.

Oktobar 2020.

Upis DRUGE, TREĆE i PRODUŽENE godine studija

07. okt 2020.

Poštovani studenti, obaveštavamo vas da se od ove godine upis II, III i produžene godine obavlja on-line, putem studentskog sistema Indeks.

Upis godine će biti moguć zaključno sa 18. oktobrom 2020. Molimo da obavite upis do ovog termina, radi lakše organizacije nastave.

Procedura je sledeća - student najpre izvrši upis, a zatim na osnovu informacija o školarini i ratama vrši uplatu. Uplatnicu sprovodi kroz sistem, čeka odobrenje uplate i zatim raspoloživi iznos koristi za plaćanje školarine. Uplaćivanje svih ostalih rata se vrši na isti način tokom godine u skladu sa dinamikom plaćanja.

Upis se obavlja kroz nekoliko jednostavnih koraka i može biti prekinut u svakom trenutku - u tom slučaju neće biti izvršene nikakve promene u sistemu. Kasnije, može biti ponovo započet.

Godina studija i status

Na prvom panelu prikazani su sledeći podaci:

 • školska godina - za koju školsku godinu se vrši upis, npr. 2020/21
 • godina studija - koja godina se upisuje - druga, treća ili produžena (studenti specijalističkih studija ne upisuju produženu, već obnavljaju I godinu)
 • status - da li student upisuje godinu na teret budžeta ili plaća školarinu
 • tip upisa - da li je upis godine prvi put ili obnova

Ovi podaci se prikazuju automatski na osnovu trenutno upisane godine studija, prikupljenih ESPB poena i rangiranja za budžet i ne možete ih menjati. Ako uočite grešku, prekinite upis i obratite se studentskoj službi za pomoć.

Za sve specifične potrebe (status mirovanja i sl.) molimo vas da najpre obavite upis, a onda se obratite studentskoj službi.

Izbor modula

Modul biraju samo studenti generacije 2015 i novijih, kada prvi put upisuju III godinu studija. Bira se tačno jedan od ponuđenih modula.

Izbor predmeta

Studenti generacije 2007 i novijih biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini. Ponuđen je izbor predmeta iz godine studija koja se upisuje prvi put (novi predmeti) i nepoloženih predmeta iz prethodnih godina (predmeti koji se prenose). Pošto takođe imaju vrednost u ESPB poenima, u izbor su uključeni i stručna praksa i završni ispit.

Student ima slobodu izbora predmeta koje želi da upiše ili prenese, uz nekoliko ograničenja:

 • student koji prvi put upisuje II ili III godinu studija, mora izabrati najmanje 37 ESPB poena na novim predmetima
 • student koji upisuje produženu godinu može izabrati najviše 90 ESPB

Pravila za izračunavanje školarine su sledeća:

 • Studenti koji plaćaju školarinu plaćaju za svaki ESPB poen koji upisuju.
 • Studenti koji se upisuju na teret budžeta, plaćaju za svaki ESPB poen za prenete ispite koje su izabrali da prenesu.
 • Svi studenti koji upisuju produženu godinu, plaćaju svaki upisani ESPB poen (i studenti koji plaćaju školarinu i studenti upisani na teret budžeta).

Tokom izbora predmeta, student je informisan o ukupnoj ceni školarine.

Ako student planira da vrši priznavanje ispita, te predmete ne upisuje, s obzirom da ih ne pohađa i ne polaže.

Molimo studente koji prvi put upisuju II godinu studija, da vode računa o broju ESPB poena koje upisuju, zbog rangiranja za upis III godine na teret budžeta.

Molimo studente da kada biraju predmete vode računa o pravilima koja važe za neke od njih - na primer, besmisleno je upisati strani jezik A2, ako nije položen i nije upisan (prenet) strani jezik A1.

Student, u upisanoj školskoj godini, može pohađati i polagati samo predmete koje je upisao. Student može obavljati stručnu praksu ili pristupiti izradi završnog rada, samo ako je izabrao stručnu praksu, odnosno završni ispit. Jednom upisani predmeti se kasnije tokom školske godine ne mogu "otkazati".

Ne postoji druga "školarina" osim one izračunate na osnovu izabranih ESPB poena. Za strane studente iznosi su prikazani u EUR, s tim da oni vrše plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

Studenti generacije 2006. i starijih, ne biraju predmete, već plaćaju fiksni iznos školarine.

ŠV obrazac

ŠV-20 obrazac popunjavaju svi studenti. Ovaj obrazac se popunjava isključivo za račun Republičkog zavoda za statistiku. Škola ne obrađuje podatke prikupljene na ovaj način niti ih ustupa ostalim trećim licima.

Neki od podataka se popunjavaju automatski (ime studenta, JMBG...) i ne mogu se menjati. Ako primetite grešku koju ne možete sami da ispravite, prekinite upis i obratite se studentskoj službi kako bi se podaci promenili.

Sva polja moraju biti popunjena osim onih za koje je navedeno suprotno (npr. nacionalna pripadnost). Student je odgovoran za ispravno popunjene podatke. Škola zadržava pravo da poništi upis zbog neregularno popunjenog ŠV obrasca (upisani nemogući podaci i sl).

Upis godine

Poslednji panel služi za finalnu proveru podataka, gde student može prekontrolisati izabrane predmete i iznos školarine, pre potvrde upisa. Ako je sve u redu, na početnom ekranu, u tabeli upisa će biti prikazan novi upis.

Grafičko uputstvo za UPIS GODINE

Grafičko uputstvo za UNOS UPLATNICE

Grafičko uputstvo za PLAĆANJE ŠKOLARINE

Iako je tokom izrade ovog podsistema uložen najveći mogući napor kako bi se izbegle greške, svesni smo da bi neke svakako mogle da se pojave. Ako primetite nepravilnosti u funkcionisanju sistema ili u podacima, molimo da ih prijavite. Ovom prilikom vam se unapred izvinjavamo i zahvaljujemo na strpljenju.

Jun 2020.

Prijava ispita i školarina

11. jun 2020.

Obaveštavamo studente da će se ispiti prijavljivati isključivo on-line, putem sistema Indeks, počev od prijave za SEPTEMBARSKI ROK. Molimo studente da ne čekaju termine za prijavu ispita kako bi uneli uplatnicu, već da to učine ranije, kako bi se rešili eventualni problemi i sve uplatnice bile odobrene na vreme.

Takođe, od ponedeljka, 15.juna, uplate za ratu školarine se neće više primati na šalteru, već će se takođe unositi isključivo on-line putem Indeks-a.

Za prijavu ispita, kao i za ratu školarine, biće neophodno da student najpre preko Indeksa u sistem unese uplaćeni iznos i datum uplate, kao i fotografiju originala uplatnice (ili više njih), sa ispravno popunjenim pozivom na broj. Po odobrenju uplatnice, student će moći da koristi raspoloživi iznos za prijavu ispita i/ili uplatu školarine.

Poziv na broj je moguće pročitati u Indeksu u prozoru "Moj račun". Neophodno je da student čuva originale uplatnica kao dokaze o uplatama, u slučaju naknadne provere. Škola zadržava pravo da studentu onemogući korišćenje ovog servisa.

Molimo studente da na vreme obezbede šifru za studentski sistem Indeks.

Termini za prijavu ispita za SEPTEMBARSKI rok su, usled vanrednog stanja, promenjeni i biće naknadno objavljeni. Studenti koji se školuju na teret budžeta ne plaćaju prijavu ispita.

USPOSTAVLJENA SARADNJA SA DŽEĐANG KOLEDŽOM IZ NR KINE

27. jul 2019.

Akademija strukovnih studija Beograd u čijem sastavu se nalaze bivše visoke strukovne škole za hotelijerstvo, turizam i zdravstvo ugostile su ove nedelje petočlanu delegaciju sa Džeđang Koledža za turizam iz pokrajine Hangdžou, NR Kine.

Ova zvanična poseta rezultat je potpisivanja Memoranduma o saradnji iz decembra 2018. godine između bivše Visoke hotelijerske škole iz Beograda i Koledža Džeđang iz NR Kine. Potpisivanjem Pisma o namerama u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ove dve institucije su započele prvu fazu buduće saradnje koja obuhvata otvaranje Kancelarije za srpsko-kinesku saradnju u oblasti hotelijerstva, turizma i zdravstvenog tuizma čija će osnovna delatnost biti razmena studenata i profesora, stručna praksa, rad na zajedničkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija, kongresa i časopisa, kao i saradnju u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Ambasade NR Kine, Akademija strukovnih studija Beograd i Koledž za turizam Džeđang uspostaviće proces unapređivanja kadrova iz oblasti hotelijerstva, gastronomije, turizma i zdravstvenog turizma. Ovo je još jedan od dokaza da je odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS vezana za proces transformacije visokih strukovnih škola u Srbiji u akademije strukovnih studija bila celishodna i da već daje, na internacionalnom nivou, prepoznatljive pozitivne rezultate. U novoformiranoj Akademiji, zajedničko korišćenje svih materijalnih, a posebno kadrovskih resursa, obezbedilo je početak ozbiljne buduće saradnje sa jednom velikom i nama prijateljskom zemljom kao što je NR Kina.

Više fotografija možete pogledati u galeriji.

Maj 2019.

Iskustvo iz Bamberga

08. maj 2019.

Naša studentkinja Ivana Stojiljković provela je letnji semestar školske 2017/18 godine, na Univerzitetu u Bambergu, putem Erasmus razmene studenata. Osim što je pohađala nastavu i polagala ispite, stekla je sjajne prijatelje i nezaboravno iskustvo.

Neke od tih utisaka podelila je sa nama u svojoj prezentaciji.

Mart 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

Duration: 1 week (5 days teaching + 2 travel days) during May, June or July 2019

Number of teaching hours during mobility: 8

Teaching language: English or German

Stipend: 840 € individual support (for 7 days) + 275 € travel expenses = total stipend: 1.115 €

Requirement according to the Erasmus+ regulations is a full participation and presence of 5 days during the teaching mobility with 2 additional travel days before and after. It is not possible to participate in the teaching mobilty for a shorter period than the total of 7 days (including the 2 travel days).

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)
 • Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University of Bamberg

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22.03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek).

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

Duration: September 2019 – February 2020

Stipends: 4.525 € in total per semester (850 € per month from mid September to mid February plus travel expenses 275€)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • Letter of Recommendation from college professor
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22. 03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Termin razgovora sa odabranim kandidatima će biti obavljen naknadno.

Novembar 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

23. nov 2020.

Priprema za prvi kolokvijum (Test 1) i Prvi kolokvijum iz predmeta Nemački jezik A3

22. nov 2020.

mr Ivana Stojanović

Važno obaveštenje za studente druge godine studija

20. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Informatika u turizmu - on-line nastava i resursi

19. nov 2020.

Važno obaveštenje za studente treće godine studija

19. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

I kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

19. nov 2020.

Obaveštenje o prvim kolokvijumima iz predmeta Engleski A3 i B3

17. nov 2020.

dr E. Lipovšek

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

17. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

17. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

17. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

16. nov 2020.

Informacija o izradi seminarskog rada iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

16. nov 2020.

dr Aleksandra Tornjanski

Kolokvijum iz predmeta Nemački jezika B3

16. nov 2020.

mr Maša Polillo

Promena sale za predavanja Ekonomika turizma grupa B

16. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz Francuskog jezika AIII

16. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz Francuskog jezika BIII

16. nov 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta- Grupa A 

15. nov 2020.

Konsultacije kod dr Miroslave Petrevske

15. nov 2020.

Raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

13. nov 2020.

Dodatni ternim za prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

13. nov 2020.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

I kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

10. nov 2020.

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Osnovi menadžmenta

10. nov 2020.

I kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

10. nov 2020.

Konsultacije iz predmeta Poslovno komuniciranje i Medijske komunikacije

10. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

09. nov 2020.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

I kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

09. nov 2020.

Promena termina konsultacija kod mr Jasmine Leković

06. nov 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

06. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - za studente grupe A

06. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Wimbledon Garni hotel – oglas za recepcionera

04. nov 2020.

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Poslovanje turističkih agencija

04. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Obaveštenje studentima koji su se opredelili za online nastavu. Predmet: Preduzetništvo

04. nov 2020.

Predmetni nastavnici:
dr Aleksandra Tornjanski
mr Jasmina Leković

Raspored kolokvijuma i prezentacija za predmet RUSKI JEZIK za zimski semestar

03. nov 2020.

Obaveštenje za studente druge i treće godine koji pohađaju predmet RUSKI JEZIK

03. nov 2020.

Promena termina održavanja vežbi iz predmeta Ekonomika turizma - grupa A1

02. nov 2020.

dr Jelena Jević

Oktobar 2020.

PROMENA STRANOG JEZIKA I IZBORNOG PREDMETA

30. okt 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

29. okt 2020.

Predmetni nastavnici

Nastava iz Engleskog jezika A1 i B1

26. okt 2020.

dr Milina Kosanović

Početak nastave iz grčkog jezika

26. okt 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta

21. okt 2020.

Vežbe iz Informatike

20. okt 2020.

Obaveštenje o predmetima Nemački jezik B2 i A3

19. okt 2020.

mr Ivana Stojanović

Otkazuju se konsultacije kod dr Marije Najdić

19. okt 2020.

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije

07. okt 2020.

Obaveštenje za studente prve godine koji slušaju predmete Ruski jezik A1 i Ruski jezik B1

07. okt 2020.

Milana Borković

Obaveštenje za Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 

06. okt 2020.

dr Milina Kosanović

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  i 2014/2015.

02. okt 2020.

Obaveštenje za studente II godine

02. okt 2020.

Dr Mirjana Ilić

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

02. okt 2020.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

02. okt 2020.

Predaja dokumenata za upis u treću godinu studija - Diplomirani studenti

02. okt 2020.

Septembar 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM 2 roku

28. sep 2020.

Usmeni deo ispita ENGLESKI JEZIK A1 i ENGLESKI JEZIK A3 (dr. S. Kesić)

28. sep 2020.

dr S. Kesić

Konsultacije kod prof. B. Plemić

27. sep 2020.

VANREDNE KONSULTACIJE ZA UPIS BODOVA STRUČNE PRAKSE

24. sep 2020.

dr Jelena Jević

Zadnji rok za upis poena ostvarenih na ispitu iz predmeta Ekonomika turizma

24. sep 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

22. sep 2020.

Usmeni ispit iz predmeta RUSKI JEZIK

19. sep 2020.

Milana Borković

Prva godina - upis bodova ostvarenih za stručnu praksu

18. sep 2020.

mr Jasmina Leković

Konsultacije kod prof. Bojane Plemić

17. sep 2020.

Raspored polaganja ispita Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

16. sep 2020.

Usmeni deo ispita iz računovodstva

15. sep 2020.

Dr Mirjana Ilić

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

11. sep 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM roku

10. sep 2020.

Upis bodova za obavljenu stručnu praksu za studente II godine

02. sep 2020.

dr Mirjana Ilić

Avgust 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

28. avg 2020.

dr Violeta Tošić

Usmeni ispit iz predmeta RUSKI JEZIK A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / B3

27. avg 2020.

Milana Borković

NOVI TERMIN ISPITA IZ PREDMETA MARKETING U TURIZMU (MR MILENKO ĐURIĆ)

25. avg 2020.

Rapored polaganja ispita iz Turističke geografije kod dr Dušana Kićovića

23. avg 2020.

Konsultacije kod dr Dušana Kićovića

23. avg 2020.

Studentski informacioni sistem INDEKS

21. avg 2020.

Konsultacije i potpisi za praksu i sravnjivanje indeksa kod dr Mirjane Ilić

20. avg 2020.

Jul 2020.

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam u septembarskom roku održaće se u PISMENOJ FORMI

23. jul 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Stručna praksa studenata III godine studija

03. jul 2020.

Konsultacije pred godišnji odmor kod dr Mirjane Ilić

01. jul 2020.

Jun 2020.

Važno obaveštenje za studente prve godine

30. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

29. jun 2020.

Upis ocena iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

28. jun 2020.

Saobraćaj i turizam - Važno obaveštenje

25. jun 2020.

Upis ocena iz predmeta Sociologija

23. jun 2020.

Upis poena ostvarenih u predispitnim aktivnostima, kao i rezultata ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

22. jun 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Raspored polaganja USMENOG dela ispita, upis bodova ostvarenih u predispitnim aktivnostima i rezultata pismenog dela ispita iz predmeta NEMAČKI JEZIK kod mr Ivane Stojanović

22. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Raspored polaganja ispita iz predmeta MARKETING U TURIZMU kod dr Violete Tošić

20. jun 2020.

Konsultacije kod dr Branislava Rabotića

18. jun 2020.

Konsultacije kod dr Dušana Kićovića

17. jun 2020.

Promena termina ispita iz Francuskog jezika

16. jun 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Smiljke Kesić za sredu 17. juna 2020.

16. jun 2020.

Pozivaju se studenti PRVE godine da prisustvuju predavanju o realizaciji stručne prakse

16. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

16. jun 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

16. jun 2020.

dr Violeta Tošić

Nemački jezik (sve grupe) kod mr Ivane Stojanović OBAVEŠTENJE – JUNSKI ISPITNI ROK 2020.

13. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Nemački jezik (sve grupe) kod mr Ivane Stojanović DODATNO OBAVEŠTENJE – JUNSKI ISPITNI ROK 2020.

13. jun 2020.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Ispit iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

12. jun 2020.

SAOBRAĆAJ I TURIZAM JUN 2020 - DODATNO OBAVEŠTENJE

11. jun 2020.

Ispit iz predmeta Preduzetništvo kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu kod mr Jasmina Leković

10. jun 2020.

mr Jasmina Leković

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

09. jun 2020.

Promena termina kosultacija kod dr Aleksandre Tornjanski

09. jun 2020.

Promena termina ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

08. jun 2020.

Obaveštenje Ruski jezik

08. jun 2020.

Milana Borković

Ispiti iz informatičkih predmeta u JUNSKOM roku

05. jun 2020.

Promena termina konsultacija kod dr Bojane Plemić

05. jun 2020.

Ispit iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. jun 2020.

Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi

02. jun 2020.

Predmetni nastavnici

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

01. jun 2020.

Maj 2020.

ISPIT IZ PREDMETA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM U JUNSKOM ROKU

29. maj 2020.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Uputstvo za polaganje ispita Saobraćaj i turizam u junskom roku

29. maj 2020.

Engleski jezik A1 - drugi redovni KOLOKVIJUM

28. maj 2020.

dr S. Kesić

Engleski jezik B1 - drugi redovni KOLOKVIJUM

28. maj 2020.

dr S. Kesić

Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 - upis bodova za seminar/prezentacije

27. maj 2020.

dr S. Kesić

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu - dr Violeta Tošić

26. maj 2020.

dr Violeta Tošić

Osnovi računarstva - kolokvijumi iz WORD-a  i POWER POINT-a

25. maj 2020.

REZERVACIONI SISTEMI - Prvi i drugi kolokvijum

25. maj 2020.

Upis ocena za seminarske radove iz Turističke geografije

25. maj 2020.

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

25. maj 2020.

Upis seminarskih radova iz Turističke geografije za grupu B

25. maj 2020.

Predmetni profesor
dr Dušan Kićović

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

22. maj 2020.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

22. maj 2020.

KOLOKVIJUMI I ISPIT IZ TURISTIČKOG VOĐENJA

22. maj 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Obaveštenje u vezi sa prezentacijama za predmet RUSKI JEZIK

21. maj 2020.

Rok za prijavu seminarskih radova kod predmetnog profesora dr Maje Ćosić

16. maj 2020.

Engleski jezik A1 i Engleski jezik B1 - studentske prezentacije

12. maj 2020.

dr S. Kesić

Saobraćaj i turizam

08. maj 2020.

Nemački jezik A1

04. maj 2020.

April 2020.

Nemački jezik B2

30. apr 2020.

Obaveštenje za predmet Računovodstvo u turizmu

17. apr 2020.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

Produžava se rok za prijavu tema prezentacija iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

14. apr 2020.

Uputstvo za realizaciju  kolokvijalnih tema i seminarskih radova iz predmeta Saobraćaj i turizma

14. apr 2020.

Seminarski radovi iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

14. apr 2020.

Seminarski radovi iz predmeta Poslovni turizam

14. apr 2020.

Engleski jezik B1 - studentske prezentacije

14. apr 2020.

dr S. Kesić

Engleski jezik A1 - prezentacije

13. apr 2020.

dr S. Kesić

Seminarski radovi iz predmeta Turistički resursi Srbije

08. apr 2020.

Mart 2020.

Seminarski radovi iz predmeta  Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

27. mar 2020.

mr Jasmina Leković

Seminarski radovi i prezentacije iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

25. mar 2020.

dr Jelisaveta Vučković, profesor

Seminarski radovi iz predmeta Turistička geografija (Grupa A)

24. mar 2020.

Rezervacioni sistemi u turizmu - Predavanja i vežbe

20. mar 2020.

mr Miloš Nicić
Anđelka Štilić, MSc

Obaveštenje za studente treće godine modul M2

13. mar 2020.

mr Jasmina Leković

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

12. mar 2020.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

12. mar 2020.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

12. mar 2020.

Rezervacioni sistemi - kolokvijum

11. mar 2020.

Predmetni nastavnici

Pozivaju se članovi volonterskog tima na projektu DAN INDONEZIJE U VISOKOJ TURISTIČKOJ ŠKOLI

09. mar 2020.

Prezentovanje i odbrana kolokvijalnih radova iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu

09. mar 2020.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Promena termina ispita u martovskom roku kod Prof. dr Zorana Radulovića

09. mar 2020.

Promena termina predavanja i kolokvijuma iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

05. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

I kolokvijum iz Turističke geografije - Grupa A (dr Dario Šimičević)

04. mar 2020.

Engleski jezik A1 - Prezentacije

03. mar 2020.

dr S. Kesic

I kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

03. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilzacije

02. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Februar 2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

27. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Promena termina predavanja Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

26. feb 2020.

dr Marija Najdić

Engleski jezik A1 i B1 - popravni kolokvijum

25. feb 2020.

dr S. Kesic

Vežbe iz predmeta Osnovi računarstva

24. feb 2020.

Promena termina predavanja iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

24. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Predavanje iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

21. feb 2020.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Vežbe iz predmeta OSNOVI RAČUNARSTVA

14. feb 2020.

Obaveštavaju se studenti modula M4

12. feb 2020.

Engleski jezik B1 - obavestenje

12. feb 2020.

Nastava iz E-poslovanja

04. feb 2020.

Januar 2020.

Nastava iz predmeta REZERVACIONI SISTEMI

31. jan 2020.

Sajam turizma 2020. – stručna praksa

10. jan 2020.

Decembar 2019.

Upis ostvarenih bodova predispitnih obaveza iz predmeta Preduzetništvo

31. dec 2019.

Upis bodova iz predmeta Medijske komunikacije i Poslovno komuniciranje

30. dec 2019.

Promena termina ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

30. dec 2019.

Vežbe iz Informatike

25. dec 2019.

Informatika u turizmu - test iz ACCESS-a

25. dec 2019.

Engleski jezik B1 - Obaveštenje

24. dec 2019.

dr S. Kesic

Engleski jezik A1 - Obavestenje

24. dec 2019.

dr S. Kesic

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

24. dec 2019.

Poseta izložbe u Univerzitetskoj biblioteci

24. dec 2019.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije (dr Miroslava Petrevska)

24. dec 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu

23. dec 2019.

Promena termina ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam i Istorija civilizacije

23. dec 2019.

I kolokvijum iz predmeta Francuski jezik A1

16. dec 2019.

II kolokvijum iz predmeta Francuski jezik A3 i B3

12. dec 2019.

Raspored prezetacija za predmet RUSKI JEZIK u zimskom semestru školske 2019/2020 godine.

09. dec 2019.

Milana Borković

Obaveštenje o prvom kolokvijumu iz predmeta Nemački jezik B1 (Test 1)

06. dec 2019.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Termin i teme za drugu prezentaciju iz Engleskog jezika A3

04. dec 2019.

dr Milina Kosanović

Novembar 2019.

Termini prvog i drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3 i B3

12. nov 2019.

dr Milina Kosanović

Oktobar 2019.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

14. okt 2019.

Obaveštenje o gašenju Visokih škola i formiranju Akademije strukovnih studija Beograd

08. okt 2019.

Dinamika plaćanja školarine za studente I godine upisane školske 2019/20

03. okt 2019.

Septembar 2019.

Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

27. sep 2019.

Filmski režiseri iz Velike Britanije i Indije održali predavanje na Visokoj turističkoj školi

18. sep 2019.

Galerija slika

VISOKATURISTIČKA ŠKOLA NA SILAFEST-U 2019.

18. sep 2019.

Galerija slika

Septembar 2014.

Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

05. sep 2014.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

...dalje