Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Nastavnici

Profesori

Ćosić, dr Maja

 • EKONOMIKA TURIZMA
 • UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKOG PROIZVODA

KABINET 1

Genov, dr Georgi

 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
 • POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU

KABINET 5

Ilić, dr Mirjana

 • OSNOVI EKONOMIJE
 • RAČUNOVODSTVO U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA – druga godina

KABINET 1

Kićović, dr Dušan

 • Turistička geografija

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Kolarić, dr Nebojša

 • SAOBRAĆAJ I TURIZAM

KABINET 4

Najdić, dr Marija

 • MARKETING U TURIZMU
 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU
 • ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA - Rukovodilac; specijalističke studije

KABINET 7

Plemić, dr Bojana

 • KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM
 • ISTORIJA CIVILIZACIJE

KABINET 6

Petrevska, dr Miroslava

 • RAČUNOVODSTVO U TURIZMU
 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Pindžo, Prof. dr Renata

 • OSNOVI EKONOMIJE
 • EKONOMIKA TURIZMA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

KANCELARIJA 7 [GLAVNI ULAZ]

Rabotić, dr Branislav

 • POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
 • SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA
 • TURISTIČKO VOĐENJE

KABINET 5

Radulović, dr Zoran

 • SOCIOLOGIJA
 • POSLOVNO PRAVO
 • OSNOVI PRAVA
 • MEĐUNARODNI ODNOSI I TURIZAM
 • PRAVO EVROPSKE UNIJE
 • USTAVNO-PRAVNO UREĐENJE REPUBLIKE SRBIJE

KANCELARIJA 1a [GLAVNI ULAZ]

Šimičević, dr Dario

 • TURISTIČKA GEOGRAFIJA
 • ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I TURIZAM
 • TURISTIČKI PROIZVOD I RAZVOJ DESTINACIJA
 • POSLOVNI TURIZAM
 • TURISTIČKI RESURSI SRBIJE

KABINET 2

Tošić, dr Violeta

 • STATISTIKA U TURIZMU
 • MARKETING U TURIZMU
 • OSNOVI MARKETINGA

KANCELARIJA 1a [GLAVNI ULAZ]

Vučković, dr Jelisaveta

 • POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU
 • TURISTIČKI PROIZVOD I RAZVOJ DESTINACIJA
 • OSNOVI MARKETINGA

KABINET 7

Predavači

Kesić, dr Smiljka

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Kosanović, dr Milina

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Lipovšek, dr Emilija

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Tornjanski, dr Aleksandra

 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • MARKETING U TURIZMU

KABINET 3

Đurić, mr Milenko

 • MARKETING U TURIZMU
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

KANCELARIJA 1b [GLAVNI ULAZ]

Leković, mr Jasmina

 • STATISTIKA U TURIZMU
 • POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
 • PREDUZETNIŠTVO
 • UPRAVLJANJE RIZICIMA I RESURSIMA U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA – prva godina

KABINET 1

Nicić, mr Miloš

 • OSNOVI RAČUNARSTVA
 • INFORMATIKA U TURIZMU
 • E-POSLOVANJE U TURIZMU
 • REZERVACIONI SISTEMI U TURIZMU

KANCELARIJA 3 [GLAVNI ULAZ]

Pavković Vladimir, MSc

 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Polillo, mr Maša

 • NEMAČKI JEZIK

KABINET 3

Stojanović, mr Ivana

 • NEMAČKI JEZIK

KABINET 3

Milošević Jelena

 • FRANCUSKI JEZIK

KABINET 3

Nastavnici stranih jezika

Borković Milana, MSR

Asistenti

Jević, dr Goran

 • POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA
 • SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA
 • TURISTIČKO VOĐENJE

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Jević, dr Jelena

 • EKONOMIKA TURIZMA
 • UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKOG PROIZVODA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • STRUČNA PRAKSA – treća godina

KANCELARIJA 1b [GLAVNI ULAZ]

Štilić Anđelka, MSc in IT

 • OSNOVI RAČUNARSTVA
 • INFORMATIKA U TURIZMU
 • E-POSLOVANJE U TURIZMU
 • REZERVACIONI SISTEMI U TURIZMU

KANCELARIJA 3 [GLAVNI ULAZ]