Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Nastavnici

Profesori

Ćosić, dr Maja

 • EKONOMIKA TURIZMA
 • UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKOG PROIZVODA

KABINET 1

Mob: 060 318 15 65

Genov, dr Georgi

 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
 • POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU

KABINET 5

Mob: 063 200 968

Drljević, dr Obren

 • MENADŽMENT HRANE I PIĆA

KANCELARIJA 1a [GLAVNI ULAZ]

Mob: 063 203 007

Ilić, dr Mirjana

 • OSNOVI EKONOMIJE
 • RAČUNOVODSTVO U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA – druga godina

KABINET 1

Mob: 065 92 46 203

Kićović, dr Dušan

 • Turistička geografija

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 064 813 46 19

Najdić, dr Marija

 • MARKETING U TURIZMU
 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU
 • ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA - Rukovodilac; specijalističke studije

KABINET 7

Mob: 063 112 42 57

Plemić, dr Bojana

 • KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM
 • ISTORIJA CIVILIZACIJE

KABINET 6

Petrevska, dr Miroslava

 • RAČUNOVODSTVO U TURIZMU
 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 069 505 63 22

Pindžo, Prof. dr Renata

 • OSNOVI EKONOMIJE
 • EKONOMIKA TURIZMA
 • STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U HOTELIJERSTVU
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

KANCELARIJA 7 [GLAVNI ULAZ]

Radulović, dr Zoran

 • SOCIOLOGIJA
 • POSLOVNO PRAVO
 • OSNOVI PRAVA
 • MEĐUNARODNI ODNOSI I TURIZAM
 • PRAVO EVROPSKE UNIJE
 • USTAVNO-PRAVNO UREĐENJE REPUBLIKE SRBIJE

KANCELARIJA 1a [GLAVNI ULAZ]

Mob: 060 361 51 53

Šimičević, dr Dario

 • TURISTIČKA GEOGRAFIJA
 • ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I TURIZAM
 • TURISTIČKI PROIZVOD I RAZVOJ DESTINACIJA
 • POSLOVNI TURIZAM
 • TURISTIČKI RESURSI SRBIJE

KABINET 2

Mob: 065 577 98 66

Tošić, dr Violeta

 • STATISTIKA U TURIZMU
 • MARKETING U TURIZMU
 • OSNOVI MARKETINGA
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

KANCELARIJA 1a [GLAVNI ULAZ]

Mob: 063 112 42 62

Vučković, dr Jelisaveta

 • POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU
 • TURISTIČKI PROIZVOD I RAZVOJ DESTINACIJA
 • OSNOVI MARKETINGA

KABINET 7

Mob: 064 228 68 81

Predavači

Kesić, dr Smiljka

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Mob: 063 786 93 86

Kosanović, dr Milina

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Mob: 062 240 259

Lipovšek, dr Emilija

 • ENGLESKI JEZIK

KABINET U PRIZEMLJU (ULAZ 5)

Mob: 063 806 72 46

Tornjanski, dr Aleksandra

 • OSNOVI MENADŽMENTA
 • MARKETING U TURIZMU

KABINET 3

Mob: 064 516 50 52

Đurić, mr Milenko

 • MARKETING U TURIZMU
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

KANCELARIJA 1b [GLAVNI ULAZ]

Mob: 063 267 007

Leković, mr Jasmina

 • STATISTIKA U TURIZMU
 • POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
 • PREDUZETNIŠTVO
 • UPRAVLJANJE RIZICIMA I RESURSIMA U TURIZMU
 • STRUČNA PRAKSA – prva godina

KABINET 1

Mob: 066 802 13 22

Nicić, mr Miloš

 • OSNOVI RAČUNARSTVA
 • INFORMATIKA U TURIZMU
 • E-POSLOVANJE U TURIZMU
 • REZERVACIONI SISTEMI U TURIZMU

KANCELARIJA 3 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 062 835 07 35

Pavković Vladimir, MSc

 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 063 112 04 31

Polillo, mr Maša

 • NEMAČKI JEZIK

KABINET 3

Mob: 069 520 58 00

Stojanović, mr Ivana

Milošević Jelena

Nastavnici stranih jezika

Asistenti

Jević, dr Goran

 • POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA
 • SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA
 • TURISTIČKO VOĐENJE

KANCELARIJA 11 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 065 250 24 25

Jević, dr Jelena

 • EKONOMIKA TURIZMA
 • UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKOG PROIZVODA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • STRUČNA PRAKSA – treća godina

KANCELARIJA 1b [GLAVNI ULAZ]

Mob: 064 612 46 05

Štilić Anđelka, MSc in IT

 • OSNOVI RAČUNARSTVA
 • INFORMATIKA U TURIZMU
 • E-POSLOVANJE U TURIZMU
 • REZERVACIONI SISTEMI U TURIZMU

KANCELARIJA 3 [GLAVNI ULAZ]

Mob: 062 973 47 51