Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Škola

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2019. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2015/2016 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2018. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2014/2015 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2017. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2013/2014 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2016. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2012/2013 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2015. GODINE, ČETIRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2011/2012 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2014. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2010/2011 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2013. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2009/2010 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2012. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2008/2009 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2011. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2007/2008 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2010. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2006/2007 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA

Nagrađivanje studenata

POVODOM DANA ŠKOLE 26. FEBRUARA 2009. GODINE, TRI NAJBOLJA STUDENTA GENERACIJE 2005/2006 NAGRAĐENA SU ZA IZUZETAN USPEH TOKOM STUDIRANJA