Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Ispitna pitanja
Prva godina Druga godina Treća godina Specijalističke studije

Prva godina

Druga godina

 • Nemački jezik B2 - generacija 2007/08. (mr Ivana Stojanović)
 • Nemački jezik B2 - generacija 2013. (mr Ivana Stojanović)
  Priprema za pismeni ispit
  Rod imenica - pravila
 • Francuski jezik B2 (Jelena Milošević)
 • Ruski jezik B2 - NOVO (Milana Borković, MA)
 • Posebni oblici turizma (dr Georgi Genov)
 • Selektivni oblici turizma (dr Goran Jević)
 • Treća godina

  Specijalističke studije