Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd


TURISTIČKO VOĐENJE

dr Branislav Rabotić, Goran Jević, MA


Osnovna literatura: „Turističko vođenje – teorija i praksa“, VTŠ, Beograd, 2011.
 1. Turističko vođenje – pojam i definisanje
 2. Distinkcije u kategorijama turističkog vođenja
 3. Definicija pojma turistički vodič i turistički pratilac u EU
 4. Upotreba termina turistički vodič u praksi
 5. Istorijsko poreklo i razvojni put turističkog vođenja
 6. Koncept uloga i poduloga turističkog vodiča
 7. Model dinamike i strukture uloge turističkog vodiča
 8. Ostali teorijski stavovi o ulozi turističkog vodič

 9. Posredovanje u pristupu destinacijama i atrakcijama
 10. Posredovanje u informisanju turista
 11. Posredovanje u međuljudskim kontaktima
 12. Turističko vođenje i kulturna medijacija
 13. Globalni i lokalni aspekti medijacije
 14. Interkulturna kompetentnost
 15. Interpretacija kao oblik medijacije
 16. Turističko vođenje i odgovorni turizam
 17. Ekoturističko vođenje

 18. Pojam i definisanje vođene ture
 19. Vođena tura kao vrednost za potrošača
 20. Vođena tura kao turistički doživljaj
 21. Tipologija vođenih tura
 22. Metodika turističkog vođenja
 23. Specifičnost vođenja na pešačkoj turi
 24. Specifičnost vođenja na autobuskoj turi
 25. Specifičnost vođenja kada je vodič istovremeno i vozač
 26. Komunikaciona kompetentnost turističkog vodiča
 27. Verbalna komunikacija u turističkom vođenju
 28. Neverbalna komunikacija u turističkom vođenju
 29. Vodički komentar i načela dobrog komentara
 30. Informativnost i prilagođenost auditorijumu
 31. Usklađenost sa vizuelnim informacijama i način usmeravanja pažnje
 32. Odnos prema delikatnim i ‘teškim’ temama
 33. Posebni načini realizacije komentara
 34. Karakteristike interpretativnog komentara
 35. Upravljanje dinamikom turističke grupe
 36. Turistička grupa kao skup pojedinaca
 37. Opšti obrasci ponašanja i individualne reakcije u turističkoj grupi
 38. Uticaj nacionalne pripadnosti na turističko ponašanje
 39. Kvalitet usluge turističkog vodiča
 40. Lične osobine vodiča kao faktor kvaliteta
 41. Uticaj vodiča na kvalitet turističkog proizvoda
 42. Turističko vođenje u destinacijskom lancu vrednosti
 43. Turističko vođenje kao zanimanje - osnovne karakteristike
 44. Strategije pribavljanja posla u turističkom vođenju
 45. Emocionalni rad u turističkom vođenju
 46. Monitoring standarda turističkog vođenja
 47. Etički kodeksi, strukovna udruženja, nagrade i priznanja
 48. Edukacija i obuka
 49. Standard EN 15565 (Uslovi pružanja i program obuke turističkih vodiča)
 50. Sertifikacija i licenciranje

Tematika za I kolokvijum: 1-8. pitanje
Tematika za II kolokvijum: 9-17. pitanje
Tematika za usmeni deo: 18-50. pitanje