Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Upis na master strukovne studije
Uslovi upisa

UPIS na master strukovne studije u školskoj 2024/25. godini

Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima studijskog programa možete pročitati na sledećem linku.

Akadmija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola škola upisuje 50 studenata na akreditovane studije drugog stepena - strukovne master studije u trajanju od 2 godine i ostvarenih 120 ESPB, za školsku 2023/24. godinu.

USLOVI:

Odgovarajuće visoko obrazovanje od najmanje 180 ESPB, završene osnovne strukovne studije.

OSNOV ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA

Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na master strukovne studije je uspeh kandidata postignut na osnovnim strukovnim studijama

Školarina iznosi 120.000,00 dinara i može se platiti u 6 mesečnih rata.

Termini za upis u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2024/2025. godinu.

PRVI KONKURSNI ROK (jun-jul 2024. godine)

Prijavljivanje kandidata
 • 20, 21. i 24. JUNA
  od 900 do 1500
 • 25. JUNA
  od 1700 do 1930
 • 26. JUNA
  od 900 do 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 27. JUNA
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
1. JULA
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 1. JULA
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
2. JULA
od 900 do 1000
Rešavanje po žalbi 2. JULA
od 1000 do 1100
Objavljivanje konačne rang liste 2. JULA
do 1800
Upis primljenih kandidata
 • 3. JULA
  od 1800 do 1930
 • 4. JULA
  od 900 do 1400

Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo na upis po Konkursu ne upiše 4. JULA 2023. do 14.00 časova, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata „prozivkom“ po redosledu neprimljenih kandidata na konačnoj rang listi 4. JULA 2023. godine u 14.00 časova.