Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

AMADEUS sertifikat
01. feb 2024.

Visoka turistička škola svojim studentima osnovnih i master studija pruža mogućnost dobijanja licence za rad na globalnom distribucionom sistemu “Amadeus”, vodećem sistemu u oblasti informacione tehnologije.

Prema Sporazumu o saradnji, aktivni i diplomirani studenti Visoke turističke škole, po posebnim uslovima i povlašćenim cenama, mogu pohađati obuku i dobiti globalno priznatu licencu za rad u Amadeus globalnom distribucionom sistemu.

Licenca omogućava rad u GDS Amadeus i osposobljenost polaznika kursa za prodaju avio kapaciteta u redovnom vazdušnom saobraćaju, rezervaciju i prodaju hotelskog smeštaja, rent-a-car usluga…, a preduslovi za pohađanje kursa su poznavanje engleskog jezika (Srednji B) i elementarno poznavanje rada na računaru.

Datumi održavanja kursa

Trajanje i plan kursa

Amadeus trening platforma

Obuka za rad u GDS Amadeus se održava kao petodevni online treninig kurs (od 10 do 14.30 časova) i to po sledećem rasporedu:

DAN 1

DAN 2

DAN 3

DAN 4

DAN 5

Za sve informacije i prijavu, studenti se mogu obratiti na mail: info@amadeus.rs ili na andelka.stilic@assb.edu.rs (obavezan subject maila: AMADEUS KURS - Visoka turistička škola) ili klikom na e-mail.