Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Prva rata školarine
30. avg 2019.

Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.