Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

NEMAČKI JEZIK B1 - generacija 2008/09.

mr Ivana Stojanović

ISPITNA PITANJA (orijentaciona)

NA PISMENOM ISPITU:

 1. GLAGOLI: Sadašnje vreme (Präsens)
  • pomoćnih glagola: sein, haben, werden
  • slabih glagola
  • jakih glagola
  • modalnih glagola: mögen (möchten), können, müssen, dürfen, sollen, wollen
  • glagola sa naglašenim prefiksom
  • zapovedni način
 2. ČLAN: neodređen (ein, eine, ein), određen (der, die, das)
 3. IMENICE:
  • rod i množina imenica
  • nominativ i akuzativ
 4. REČENICE
  • red reči u iskaznoj rečenici
  • upitne rečenice: Wortfrage i Satzfrage
  • negacija imenica: kein, keine, kein, Pl: keine ili glagola: nicht?
 5. ZAMENICE - lične i prisvojne zamenice u nominativu i akuzativu
 6. BROJEVI

NA USMENOM ISPITU:

vezana za temu prve četiri lekcije u udžbeniku i radnoj svesci - Grupa autora: Delfin I, Teil 1: Lektionen 1 - 7; Lehrbuch + Arbeitsbuch + CD. (Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache). Hueber Verlag.

Teme su: