Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

NEMAČKI JEZIK B2 - generacija 2007/08.

mr Ivana Stojanović

ISPITNA PITANJA (orijentaciona)

NA PISMENOM ISPITU:

 1. GLAGOLI: sadašnje (Präsens) i prošlo vreme (Perfekt, Präteritum)
  • pomoćnih glagola: sein, haben
  • preterit (imperfekt) pomoćnih glagola: sein (war) i haben (hatte)
  • slabih glagola
  • jakih glagola
  • modalnih glagola: mögen (möchten), können, müssen, dürfen, sollen, wollen
  • glagola sa naglašenim i nenaglašenim prefiksom
 2. IMENICE: rod i broj imenica
 3. ZAMENICE (Pronomen): lične i prisvojne zamenice u nominativu i akuzativu
  • Personalpronomen im Akkusativ
  • Demonstrativpronomen
  • Indefinitpronomen
 4. PREDLOZI (Präpositionen): sa dativom, akuzativom, i sa dativom i sa akuzativom
  • Wechselpräpositionen (an, auf, in, hinter, über, neben, vor...)
  • wo?, wohin?
 5. PRILOZI:
  • Ortsangaben
  • Richtungsangaben
 6. REČENICE (Sätze):
  • red reči u iskaznoj rečenici
  • upitne rečenice: Wortfrage i Satzfrage
  • negacija imenica: kein, keine, kein, Pl: keine ili glagola: nicht?

NA USMENOM ISPITU:

vezana za temu od pete do devete (5, 6, 7, 8) lekcije u udžbeniku i radnoj svesci. Grupa autora: Themen 1 aktuell, Max Hueber Verlag (Kursbuch, Arbeitsbuch).

Teme su:

Wohnen, Krankheit, Alltag, Orientierung in der Stadt...