Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Poslovno komuniciranje

mr Milenko D. Djurić

Lista ispitnih pitanja
Januar 2008.

Za pripremu ispitnog gradiva studenti treba da koriste knjigu:

Cutlip, Center, Brum, Uspešni odnosi s javnošću, deveto izdanje,
Službeni glasnik, Beograd, 2006.
(Ukupno 207 strana)

 1. Evolucija koncepta odnosa s javnošću, 7-10 / 3
 2. Definisanje odnosa s javnošću, 11-12 / 1
 3. Relacije odnosa s javnošću i marketinga,12-15 / 3
 4. Delovi funkcije odnosa s javnošću, 15-30 / 15
 5. Kadrovi u sektoru odnosa s javnošću, 40-42 / 2
 6. Obrazovanje i pripreme stručnjaka za odnose s javnošću, 42-43 /1
 7. Podela poslova u profesiji odnosa s javnošću, 45-47 /2
 8. Uloge stručnjaka za odnose s javnošću (4 nivoa), 47-52 / 5
 9. Uspostavljanje odeljenja za odnose s javnošću, 65-66 / 1
 10. Angažovanje spoljnih konsultanata za odnose s javnošću, 66-67 / 1
 11. Zadaci i poslovi stručnjaka za odnose s javnošću, 69-70 /1
 12. Prednosti i nedostaci unutrašnjeg odeljenja za odnose s javnošću, 73-76 /3
 13. Saradnja odeljenja za odnose s javnošću sa ostalim odeljenjima , 79-83 / 4
 14. Spoljna kosultantska firma za odnose s javnošću, 83-95 / 12
 15. Filozofske osnove etike u praksi odnosa s javnošću, 137-140 / 3
 16. Etičke postavke profesionalizma u praksi odnosa s javnošću, 140-145 / 5
 17. Kriterijumi za odredjenje statusa jedne profesije, 145 / 1
 18. Profesionalno obrazovanje stručnjaka za odnose s javnošću, 145-147 / 2
 19. Profesionalne organizacije u praksi odnosa s javnošću, 152-159 / 7
 20. Etički kodeksi u praksi odnosa s javnošću, 159-162 / 3
 21. Lobiranje, 177-180 / 3
 22. Zakoni o autorskom pravu i robne marke, 183-186 / 3
 23. Zakon o gradjanskom pravu: kleveta i narušavanje privatnosti, 186-191 / 5
 24. Model otvorenih sistema u odnosima s javnošću, 212-217 /5
 25. Elementi komunikacijskog modela, 223-228 /5
 26. Društveno okruženje u praksi odnosa s javnošću, 228 / 1
 27. Efekti procesa komunikcija, 228-233 / 5
 28. Javnosti i njihova mišljenja, 230-238 / 8
 29. Značaj internih odnosa sa zaposlenima, 250-252 / 2
 30. Organizaciona kultura, 252-257 / 2
 31. Odnosi s radnicima kao oblast specijalizacije u praksi odnosa s javnošću, 259-261/ 2
 32. Interno komuniciranje, 261-265 / 4
 33. Interni mediji u praksi odnosa s javnošću, 265-271 / 6
 34. Direktna komunikacija "lice u lice" i glasine, strane 271-276 / ukupno 5
 35. Novi mediji i novi izazovi u praksi odnosa s javnošću, 280-283 / 3
 36. Novine kao medij u praksi odnosa s javnošću, 283-286 / 3
 37. Novinske agencije i novinarska udruženja , 286-289 / 3
 38. Časopisi u praksi odnosa s javnošću, 289-291 / 2
 39. Radio u praksi odnosa s javnošću, 291-292 / 1
 40. Televizija u praksi odnosa s javnošću, 292-296 / 4
 41. Kablovska i satelitska televizija u praksi odnosa s javnošću, 296-297 / 1
 42. Smernice za dobar odnos s medijima, 301-304 / 3
 43. Smernice za rad s medijima, 304-308 / 4
 44. Definisanje problema u odnosima s javnošću, 319-324 / 5
 45. Strategija i taktika u odnosima s javnošću, 351-352 / 1
 46. Pisanje programa u odnosima s javnošću, 353-361 /8
 47. Planiranje sprovodjenja programa u odnosima s javnošću, 361-372 / 11
 48. Akciona komponenta strategije u odnosima s javnošću, 376-381 / 5
 49. Formulisanje poruke u odnosima s javnošću, 381-385 /4
 50. Korporativna društvena odgovornost, 432-438 / 6
 51. Dobrotvorne aktivnosti korporacije u odnosima s javnošću, 438-439 / 1
 52. Terorizam i korporativna sigurnost u odnosima s javnošću, 448-450 / 2
 53. Uloga odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama, 496-498 /2
 54. Odnosi s javnošću u sektoru zdravstvene zaštite i marketing, 502-503 / 1
 55. Odnosi s javnošću u državnim školama, 506-508 / 2