Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

ELEKTRONSKI MARKETING

Mr Miloš Nicić

 1. Pojam e-marketinga
 2. Internet
  • E-marketing u odnosu na Web
  • Uticaj Interneta na poslovno okruženje
 3. Razvoj e-poslovanja
  • Uticaj nove tehnologije na poslovanje
 4. Prenos podataka putem Interneta
  • Slojni model TCP/IP mreže
  • Adresiranje na Internetu
  • Internet protokoli aplikacionog sloja
 5. Prezentacione tehnologije
  • Statične Internet stranice
  • Dinamične stranice - tehnologije na strani servera
  • Dinamične stranice - tehnologije na strani klijenta
 6. Internet kao novo marketinško okruženje
 7. Karakteristike Interneta u odnosu na druge medije
  • Dostupnost informacija
  • Rasprostranjenost medija
  • Dinamičnost medija i ažurnost informacija
  • Obim reklamne poruke
  • Cena komuniciranja
  • Interaktivnost
  • Nametanje propagandne poruke
  • Multimedijalnost
  • Imidž
 8. Okruženje i strategija
 9. Modeli elektronskog poslovanja
  • Nivo aktivnosti
  • Nivo poslovnog procesa
  • Nivo preduzeća
  • Dot-Com nivo
 10. Merenje performansi
 11. Razvoj e-marketing plana
  • Analiza situacije
  • Strategijsko planiranje
  • E-marketing ciljevi
  • Strategije za ciljna tržišta
  • Plan realizacije
  • Budžetiranje
  • Akcija i kontrola
 12. Sadržaj e-marketing plana
 13. Marketinško istraživanje
  • Plan istraživanja
  • Prikupljanje podataka
  • Organizacija, analiza i priprema podataka
 14. Odnosi sa potrošačima
 15. Nivoi odnosa sa potrošačima
 16. Faze tokom odnosa sa potrošačima
 17. Metodi uspostavljanja odnosa sa potrošačima
 18. Planiranje i razvoj CRM sistema
  • Vizija
  • Strategija
  • Potrošačevo iskustvo
  • Organizaciona saradnja
  • Proces CRM-a
  • Informacije
  • Tehnologija
  • Merenje performansi
 19. Ciljevi i politika Internet prezentacije
 20. Izbor metoda razvoja prezentacije
 21. Tempo razvoja prezentacije
 22. Informativnost
 23. Atraktivnost
  • Stil i trend
  • Boja
  • Grafika
 24. Funkcionalnost
 25. Osnovni sadržaji
  • Deskriptivni članci
  • Informacije
 26. Dodatne usluge i interaktivnost
 27. Automatizacija bankarskog poslovanja
 28. Elektronski novac i elektronsko bankarstvo
 29. Kućno bankarstvo
 30. On-line bankarstvo
 31. Internet bankarstvo
 32. Prednosti Internet bankarstva
  • Radno vreme Internet banaka
  • Prostorna neograničenost Internet bankarstva
  • Brzina obavljanja transakcija
  • Cena obavljanja bankarskih transakcija
 33. Nedostaci Internet bankarstva
  • Nepostojanje banakarske regulative
  • Odbojnost prema inovacijama kao prepreka razvoju Internet bankarstva
 34. Elektronski sistemi plaćanja na Internetu
 35. Učesnici u procesu elektronskog plaćanja
 36. Proces plaćanja
 37. Principi sistema plaćanja
 38. Tipovi elektronskih sistema plaćanja
 39. Sistemi elektronskog novca bazirani na softveru
 40. E-Cash
 41. NetCash
 42. PayMe sistem
 43. Sistemi elektronskog novca koji koriste smart kartice
 44. Mondex
 45. VisaCash
 46. Elektronski sistemi za mikro-plaćanja
 47. Clickshare
 48. Cybercoin
 49. Milicent
 50. Elektronski sistemi plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica

Obavezna literatura: R. Stankić, M. Stankić, Informatika u turizmu, Visoka turistička škola, 2008.

Dodatna literatura: Tekstovi objavljeni na sajtu Škole