Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKIH USLUGA

dr Maja Ćosić

iz knjige Upravljanje kvalitetom turističkih usluga, izdanje 2010.

I pitanje

 1. Faktori koji su doveli do transformacija industrijske u uslužnu ekonomiju
 2. Neopipljivost usluga i implikacije na upravljanje kvalitetom
 3. Varijabilnost usluga
 4. Nedeljivost usluga
 5. Heterogenost usluga
 6. Kvarljivost usluga
 7. Odsustvo svojine
 8. Pristupi definisanju kvaliteta
 9. Pristupi upravljanju kvalitetom
 10. Prednosti koje proizilaze iz koncepta kvaliteta
 11. Troškovi kvaliteta
 12. Kategorizacija troškova kvaliteta
 13. Determinante kvaliteta
 14. Koncept tehničkog klvalčiteta
 15. Koncept funkcionalnog kvaliteta
 16. Koncept atraktivnog kvaliteta
 17. Standardi kvaliteta
 18. SERVQUAL model
 19. Uloga potrošača u procesu pružanja turističkih usluga
 20. Učešće potrošača u potencijalnoj fazi pružanja turističkih usluga
 21. Učešće potrošača u procesnoj fazi
 22. Blueprinting turističkih usluga
 23. Faktori koji utiču na očekivanja potrošača
 24. Doživljaj turističke usluge
 25. Odstupanje u kvalitetu Gap 1
 26. Odstupanje u kvalitetu Gap 2
 27. Odstupanje u kvalitetu Gap 3
 28. Odstupanje u kvalitetu Gap 4
 29. Otklanjanje diskrepanci iz Gap 5

II pitanje

 1. Sadrzaj koncepta TQM
 2. Barijere u implementaciji TQM
 3. Osnovni principi TQM
 4. Kuća totalnog kvaliteta
 5. Uloga zaposlenih u implementaciji TQM
 6. Ciljevi Kaizen-a
 7. Koraci u primeni Kaizena
 8. Definisanje Six Sigma
 9. Metodologija i sredstva 6 sigma
 10. Uloga zaposlenih u 6 sigma
 11. Ključni faktori uspeha u 6 sigma
 12. Primena 6 sigmau hotelijerstvu
 13. Nagrade za kvalitet na principima TQM
 14. Osnovni elementi sadržaja standrada ISO 9000
 15. Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14000
 16. Eko-menadžment u turizmu
 17. Područja eko menadžmenta u turističkim preduzećima

III pitanje

 1. Definisanje pojma benčmarkinga
 2. Vrste benčmarkinga
 3. Područja primene benčmarkinga u turističkim uslugama
 4. Strategija kastomizacije
 5. Primeri primene strategije kastomizacije u turizmu
 6. Strategija pozicioniranja turističkih usluga
 7. Definisanje i značaj kontrole kvaliteta
 8. Sadržaj i područja primene kontrole kvaliteta u turizmu
 9. Vrste kontrole kvaliteta
 10. Načini reagovanja nezadovoljnih potrošača kod reklamacija
 11. Procedure ophođenja sa reklamacijama
 12. Sistem upravljanja reklamacijama
 13. Obrada reklamacija
 14. Upravljanje neuspehom – strategije oporavka usluga