Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

ELEKTRONSKI MARKETING

Mr Miloš Nicić

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Uvod u E-trgovinu
 3. E-Commerce - Vodeća snaga digitalne ekonomije
 4. Tehnologija elektronske trgovine
 5. Modeli elektronske trgovine na osnovu relacija između učesnika
  • B2C (Business-to-Consumer) model elektronske trgovine
  • B2B (Business-to-Business) model elektronske trgovine
  • C2C (Consumer-to-Consumer) model elektronske trgovine
  • B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) model elektronske trgovine
  • C2B2C (Consumer-to-Business-to-Consumer) model elektronske trgovine
  • Mobilna trgovina (M-Commerce)
 6. Modeli elektronske trgovine sa aspekta poslovanja
 7. Modeli elektronskih tržišta
 8. Virtuelni trgovinski centri
 9. On-line aukcija
 10. Uvod u E-marketing
 11. Principi Web poslovanja
 12. Modeli Web marketinga
 13. On-line marketing
 14. Ciljevi Internet prisustva
 15. Koncept Internet prisustva
 16. Modeli nastupa na Internetu
 17. Tehnike on-line marketinga
  • E-mail marketing
  • Blog marketing
 18. Praćenje statistike posećenosti Web prezentacije
 19. Internet brošure - putovanje iz fotelje
 20. Elektronski novac i elektronsko bankarstvo
 21. Kućno bankarstvo
 22. On-line bankarstvo
 23. Internet bankarstvo
 24. Prednosti Internet bankarstva
 25. Nedostaci Internet bankarstva
 26. Elektronski sistemi plaćanja na Internetu
 27. Učesnici u procesu elektronskog plaćanja
 28. Principi sistema plaćanja
 29. Tipovi elektronskih sistema plaćanja
  • E-Cash
  • NetCash
  • PayMe sistem
  • Mondex
  • Visa Cash
  • Elektronski sistemi za mikro plaćanja
  • Clickshare
  • Cybercom
  • Milicent
  • Elektronski sistemi plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica

Obavezna literatura: Elektronsko poslovanje, R. Stankić, Ekonomski fakultet, Beograd 2007.