Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Kodeks ponašanja
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Kodeks ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse

Svrha ovog dokumenta je da uputi studente kako da svoje ponašanje prilagode poslovnom okruženju u toku trajanja stručne prakse a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima koja štite i čuvaju ugled Škole u kojoj studiraju. Iz tog razloga student se ponaša u skladu sa pravilima koja se primenjuju i važe u toku njegovog boravka u samoj Školi.

Kodeks se odnosi na sve studente koji su dužni da u svom ponašanju primenjuju standarde propisane u ovom dokumentu.

U svakodnevnim situacijama na mestu na kojem je student raspoređen da obavlja stručnu praksu očekuje se ponašanje koje je u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima pristojnog ophođenja:

 1. tačnost dolaska, kao i poštovanje dogovorenih rokova,
 2. ne napuštanje radnog mesta bez potrebe i bez najave
 3. tokom radnog vremena ne obavljaju se privatni poslovi i razgovori
 4. prikladno odevanje, visoki standardi lične higijene i urednosti,
 5. voditi računa o čistoći i urednosti radne okoline,
 6. ljubazan stil komunikacije,
 7. primereno oslovljavanje, učtivo obraćanje bez verbalnih rasprava
 8. izvinjenje i ispravljanje grešaka,
 9. izbegavanje i aktivno sprečavanje svađa i sukoba,
 10. odgovornost u ophođenju sa materijalnom imovinom
 11. poštovanje propisanih poslovnih standarda i instrukcija turističkog preduzeća u kome se praksa obavlja
 12. neprihvatljivim se smatraju sva dela koja su u suprotnosti sa moralnim normama prihvaćenim u društvu i dela koja su zakonom utvrđena kao kažnjiva

U skladu sa pojedinačnim ponašanjem studenata izvode se zaključci i o svim ostalima na Visokoj turističkoj školi. Zato ponašanje svakog studenta u toku obavljan ja stručne prakse nije njegova privatna stvar, nego je u interesu svih studenata i zaposlenih u Školi.

Standardizacija kodeksa ponašanja znači da se posvećuje pažnja primerenom poslovnom ponašanju u cilju uspešne realizacije stručne prakse i da se ponašanje ne prepušta slučaju, niti slobodom izboru pojedinca – nego predstavlja opšteprihvaćenu obavezu svih studenata.

U svakoj prilici treba voditi računa da svaki pojedinac predstavlja deo Škole i da je njen „ambasador“.

Svako nepoštovanje kodeksa ponašanja povlači za sobom određene mere u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata propisanim od strane Škole.