Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2020 2019 2018 2017 2016

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2018.

Kolokvijum iz Upravljanja ljudskim resursima kod M. Najdić

31. dec 2018.

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmuza studente grupe B

31. dec 2018.

Rezultat II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

31. dec 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije – 26.12.2018.

28. dec 2018.

Predmetni nastavnik
dr Vlastimir Vuković

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadzmenta, Grupa B

28. dec 2018.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

27. dec 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova menadžmenta – 24.12.2018

26. dec 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

26. dec 2018.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije kod prof. dr Renate Pindžo

24. dec 2018.

Rezultat II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

24. dec 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

24. dec 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije za generaciju 2018/19

21. dec 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

20. dec 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turistickih agencija, grupa B

17. dec 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

17. dec 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije, kod prof. dr Renate Pindžo

14. dec 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu, grupa A

10. dec 2018.

dr Violeta Tošić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - Grupa B

06. dec 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta medijske komunikacije

05. dec 2018.

Novembar 2018.

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i A1

30. nov 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

30. nov 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

29. nov 2018.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 decembarski rok

29. nov 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

29. nov 2018.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova menadžmenta - grupa A

28. nov 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta, grupa B

26. nov 2018.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

21. nov 2018.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, grupa B

16. nov 2018.

dr Jelisaveta Vučković

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova ekonomije

16. nov 2018.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima

15. nov 2018.

Dr Marija Najdić

Rezultati prvog kolokvijuma iz Upravljanja rizicima

08. nov 2018.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

08. nov 2018.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

06. nov 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo  turizmu (dr Miroslava Petrevska)

02. nov 2018.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 u novembarskom roku

01. nov 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i B3

01. nov 2018.

dr E. Lipovšek

Oktobar 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 Oktobar 2

24. okt 2018.

dr Milina Kosanović

Septembar 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

26. sep 2018.

dr Miroslava Petrevska

Rezutati ispita iz Ruskog jezika

19. sep 2018.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

19. sep 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B1

13. sep 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik kod mr Maše Polillo

13. sep 2018.

Rezultati pisemnog dela ispita iz Statistike u turizmu kod mr Jasmine Leković

12. sep 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

11. sep 2018.

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i B3

11. sep 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

03. sep 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

03. sep 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu kod dr Zorana Milenkovića

03. sep 2018.

Avgust 2018.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1,A3 i B1

31. avg 2018.

dr Milina Kosanovic

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika

30. avg 2018.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika - mr Maša Polillo

28. avg 2018.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i B3

28. avg 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Statistika - mr Jasmina Leković

28. avg 2018.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Engleskg jezika A1,B1,A3 i termin usmenog ispita za kandidate iz prethodnog roka

27. avg 2018.

dr Milina Kosanovic

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

27. avg 2018.

dr Miroslava Petrevska

Jun 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

18. jun 2018.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

12. jun 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

12. jun 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

11. jun 2018.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Nemački jezik, mr Ivana Stojanović

10. jun 2018.

Rezultati iz Engleskog jezika A1, B1, A2, A3

08. jun 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

07. jun 2018.

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i B3

06. jun 2018.

dr E. Lipovšek

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod predmetnog nastavnika dr Mirjane Ilić

06. jun 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ustavno uređenje Republike Srbije

06. jun 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik

06. jun 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

06. jun 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

05. jun 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Pslovno pravo

04. jun 2018.

Rezervacioni sistemi u turizmu - rezultati testa

04. jun 2018.

Predmetni nastavnici

Maj 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz perdmeta Marketing u turizmu, Grupa A

28. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, B grupa

25. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu ( grupa B )

24. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma.

24. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Sociologija.

23. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmet Upravljanje projektima

23. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije

22. maj 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

21. maj 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolikvijuma iz Engleskog jezika B1

21. maj 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

21. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

21. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

21. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

21. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2

21. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Stategijsko upravljanje u hotelijerstvu

21. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

21. maj 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati Testa 2 (kolokvijum 2), Nemacki B2

19. maj 2018.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B2

19. maj 2018.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

18. maj 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

18. maj 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

14. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

13. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

13. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

11. maj 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

11. maj 2018.

Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati kolokvijuma iz Upravljanja ljudskim resursima

11. maj 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B

10. maj 2018.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 i B3

08. maj 2018.

mr Maša Polillo

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

07. maj 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu (specijalisticke studije)

04. maj 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

04. maj 2018.

dr Marija Najdić

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA EKONOMIKA TURIZMA (za studente koji polažu ispit u junskom predroku u maju 2018.)

03. maj 2018.

dr Maja Cosic, profesor

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

03. maj 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

April 2018.

Rezultati pismenog dela iz Računovodstva u turizmu održanog dana 25.04.2018. godine

27. apr 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Objavljeni su Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

27. apr 2018.

Dr. Violeta Tošić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Kultruno nasleđe i turizam  - Grupa A

27. apr 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Kultruno nasleđe i turizam  - Grupa B

24. apr 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

23. apr 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

23. apr 2018.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije (Grupa B)

23. apr 2018.

Rezultati ispita Engleski jezik A2 i A1

23. apr 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

20. apr 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Stategijsko upravljanje u hotelijerstvu

19. apr 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije (grupa A)

12. apr 2018.

Spiska studenata A grupe koji su položili I kolokvijum iz predmeta Računovodstvo

12. apr 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

12. apr 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa A

11. apr 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta upravljanje ljudskim resursima u turizmu, grupa B.

05. apr 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

02. apr 2018.

Rezultati prvog kolokvijuma  iz predmeta Istorija civilizacija.

02. apr 2018.

Mart 2018.

Rezultati kolokvijuma I iz predmeta: Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, grupa A

30. mar 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu – Makroekonomski aspekti

29. mar 2018.

Predmetni nastavnik
dr Vlastimir Vuković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

29. mar 2018.

Rezultati kolokvijuma iz premeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

26. mar 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasledje i turizam za Grupu A.

26. mar 2018.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam za Grupu B

22. mar 2018.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Upravljanja rizicima.

22. mar 2018.

Rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika

21. mar 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

20. mar 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 kod dr Miline Kosanović

20. mar 2018.

dr Milina Kosanović

Februar 2018.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

20. feb 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

17. feb 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

16. feb 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

02. feb 2018.

Januar 2018.

Rezultati iz predmeta Nemački jezik A3, B2, kol.1

29. jan 2018.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

26. jan 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta poslovanje globalnih hotelskih korporacija

25. jan 2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu, održanog 25.01.2018. godine.

25. jan 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

24. jan 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2 u januarskom ispitnom roku

23. jan 2018.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2

23. jan 2018.

Rezultati ispita Engleski jezik A2 i A1

23. jan 2018.

dr E. Lipovšek

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo

22. jan 2018.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

18. jan 2018.

Rezultati kolokvijuma iz Osnova prava

17. jan 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A

16. jan 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa B

16. jan 2018.

Specijalističke studije: Rezultati  kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu

16. jan 2018.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta upravljanje promocijom turističke destinacije

15. jan 2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

15. jan 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Poslovanja turističkih agencija grupa A

12. jan 2018.

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća.

12. jan 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Liderstvo.

11. jan 2018.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

09. jan 2018.

Rezultati drugogo kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod prof. dr Snežane Štetić

09. jan 2018.

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić