Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2020 2019 2018 2017 2016

Rezultati ispita i kolokvijuma

Maj 2020.

Rezultati pismenog dela ispita i termini za polaganje usmenog iz Engleskog jezika B2, A2, B3, A3 kod dr Miline Kosanović

26. maj 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog ispita iz Nemačkoj jezika

24. maj 2020.

Predmetni nastavnik
Maša Polillo

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

23. maj 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

20. maj 2020.

Dr Mirjana Ilić

Mart 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

16. mar 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

13. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

12. mar 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. mar 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2 i A3

03. mar 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. mar 2020.

dr E. Lipovšek

Januar 2020.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

25. jan 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

23. jan 2020.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2, A1

21. jan 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

19. jan 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. jan 2020.

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. jan 2020.

Rezltati iz predmeta Nemački B1 - TEST 1 (24.12.2019.)

13. jan 2020.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika rađenog 13.01.2020. u 10.00h

13. jan 2020.

Milana Borković

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

09. jan 2020.

dr Milina Kosanović