Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

18. dec 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik A3 i B3

07. dec 2020.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije

07. dec 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod dr Kosanović

06. dec 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

02. dec 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanja turističkih agencija, grupa A

02. dec 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

02. dec 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

02. dec 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

02. dec 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

01. dec 2020.

dr E. Lipovšek

Novembar 2020.

Usmeni deo ispita iz Engleskog jezika kod dr Kosanović u decembarskom roku

27. nov 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

27. nov 2020.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

26. nov 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

24. nov 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B3

23. nov 2020.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

21. nov 2020.

Medijske komunikacije I kolokvijum-rezultati

17. nov 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma, grupa B

12. nov 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma, grupa A

11. nov 2020.

Septembar 2020.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

30. sep 2020.

dr E. Lipovšek

Usmeni ispit iz predmeta NEMAČKI JEZIK (mr Ivana Stojanović)

21. sep 2020.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

21. sep 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

20. sep 2020.

dr Dušan Kićović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

20. sep 2020.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

20. sep 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

17. sep 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

16. sep 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B3 kod dr Miline Kosanović

16. sep 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

15. sep 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

04. sep 2020.

Rezultati  ispita iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića

03. sep 2020.

Dopuna informacije o rezultatima ispitnog testa iz predmeta Sociologija

02. sep 2020.

Prof. dr Zoran Radulović

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku FRANCUSKI JEZIK B1 i B2

01. sep 2020.

Rezultati ispitnog testa iz predmeta Ustavno uređenje Republike Srbije 

01. sep 2020.

Prof. dr Zoran Radulović

Avgust 2020.

Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik - mr Ivana Stojanović

30. avg 2020.

Rezultati pismenog ispita iz Ruskog jezika održanog 27.08.2020.

29. avg 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma

29. avg 2020.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

26. avg 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B1, A3 i B3 kod dr Miline Kosanović

26. avg 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. avg 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

24. avg 2020.

Jun 2020.

Rezultati ispita i kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

28. jun 2020.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta kulturno nasleđe i turizam održanog 23.06.2020. (dr Bojana Plemić)

25. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

24. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prava

23. jun 2020.

Nemački jezik "B" 1 REZULTATI: PISMENI (TEST 2+ 3) I TERMINI ZA USMENI deo ispita (okv. ocene 10 i 9), za uto. 23.06.2020. (kod mr Ivana Stojanović)

22. jun 2020.

Nemački jezik "B" 1 REZULTATI: PISMENI (TEST 2+ 3) I TERMINI ZA USMENI deo ispita (okv. ocene 8, 7 i 6), za sr. 24.06.2020. (kod mr Ivana Stojanović)

22. jun 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

19. jun 2020.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

16. jun 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B3 i A3 kod dr Miline Kosanović

15. jun 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

13. jun 2020.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

12. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma

11. jun 2020.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2

05. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B2

05. jun 2020.

dr E. Lipovšek

Maj 2020.

Rezultati pismenog dela ispita i termini za polaganje usmenog iz Engleskog jezika B2, A2, B3, A3 kod dr Miline Kosanović

26. maj 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. maj 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog ispita iz Nemačkoj jezika

24. maj 2020.

Predmetni nastavnik
Maša Polillo

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

23. maj 2020.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

20. maj 2020.

Dr Mirjana Ilić

Mart 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

16. mar 2020.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

13. mar 2020.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

12. mar 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. mar 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2 i A3

03. mar 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. mar 2020.

dr E. Lipovšek

Januar 2020.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

25. jan 2020.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

23. jan 2020.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2, A1

21. jan 2020.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

19. jan 2020.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. jan 2020.

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. jan 2020.

Rezltati iz predmeta Nemački B1 - TEST 1 (24.12.2019.)

13. jan 2020.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika rađenog 13.01.2020. u 10.00h

13. jan 2020.

Milana Borković

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

09. jan 2020.

dr Milina Kosanović