Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

31. dec 2019.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B3

31. dec 2019.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2

29. dec 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B2

29. dec 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

26. dec 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

26. dec 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

22. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije

22. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

20. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

20. dec 2019.

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

19. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

19. dec 2019.

Rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika za grupe A1 i B1.

18. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

16. dec 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta RUSKI JEZIK za grupe A3 i B3.

13. dec 2019.

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

12. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (grupa A)

08. dec 2019.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

06. dec 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

05. dec 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. dec 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod dr Miline Kosanović

03. dec 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

03. dec 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija Grupa B

03. dec 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

02. dec 2019.

Novembar 2019.

Rezultati kolokvijuma iz ruskog jezika za grupe A2 i B2

30. nov 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

29. nov 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

28. nov 2019.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje.

26. nov 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

24. nov 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

22. nov 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

20. nov 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

20. nov 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (grupa A)

18. nov 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

17. nov 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

03. nov 2019.

Oktobar 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma.

31. okt 2019.

Septembar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2 i A3

27. sep 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

26. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

26. sep 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u oktobarskom ispitnom roku

17. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

17. sep 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu kod mr Jasmine Leković

16. sep 2019.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B2

13. sep 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

11. sep 2019.

Avgust 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu kod mr Jasmine Leković

30. avg 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u septembarskom ispitnom roku

29. avg 2019.

Objavljeni su rezultati PISMENOG dela ispita za predmet NEMACKI JEZIK A1, A2, B1, B2, B3 kod mr Ivane Stojanovic

27. avg 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

27. avg 2019.

Rezultati ispit iz Nemačkog jezika za grupe B1 i B2

24. avg 2019.

mr Maša Polillo

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B2, A3

22. avg 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

22. avg 2019.

dr E. Lipovsek

Jun 2019.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

18. jun 2019.

Poziv na usmeni deo ispita: Nemački jezik A2, B1, B3 – sreda, 19. 06. 2019, učionica 1

18. jun 2019.

mr Ivana Stojanović

NEMAČKI JEZIK B3 - Rezultati

17. jun 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika održanog 13.juna 2019.

17. jun 2019.

mr Maša Pilillo

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

12. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

12. jun 2019.

dr Mirjana Ilić

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije

11. jun 2019.

Rezultati iz Rezervacionih sistema

11. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

10. jun 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2, A1 i A3

07. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

07. jun 2019.

Rezultati III kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

05. jun 2019.

dr Mirjana Ilić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

03. jun 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2 i A2

03. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3

31. maj 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1 i A2

31. maj 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA rađenog 28. maja 2019. godine

29. maj 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA B1 rađenog 28. maja 2019.

29. maj 2019.

Rezulati II kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA A1

28. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B

27. maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

23. maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

22. maj 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1

22. maj 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

22. maj 2019.

mr Jasmina Leković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu

17. maj 2019.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati II kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije (grupa A)

16. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo

15. maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

14. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati kolokvijuma iz Sociologije

13. maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije grupa B

13. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

13. maj 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

09. maj 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

08. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

07. maj 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

02. maj 2019.

April 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

27. apr 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

24. apr 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

23. apr 2019.

dr Mirjana Ilić

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

22. apr 2019.

mr Jasmina Leković

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

19. apr 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije za studente grupe B

18. apr 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A3

16. apr 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3

16. apr 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

16. apr 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

11. apr 2019.

Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana.

10. apr 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. apr 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu - Grupa B

03. apr 2019.

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije (Grupa A)

03. apr 2019.

Mart 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Rezervacioni sistemi

27. mar 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasledje i turizam za grupu A i B

26. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A3

20. mar 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3

18. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

15. mar 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2

05. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A2

03. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Februar 2019.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

11. feb 2019.

Rezultati i obaveštenje za predmet Nemački jezik A1, A2 i B3

05. feb 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1

05. feb 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

01. feb 2019.

dr E. Lipovšek

Januar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A2 i A3

30. jan 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

30. jan 2019.

Predmetni nastavnik
dr Violeta Tošić

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

28. jan 2019.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati pismenog ispita iz Statistike

28. jan 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A2

25. jan 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultat II kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

24. jan 2019.

Rezultat kolokvijuma iz predmeta Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije

24. jan 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

19. jan 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

19. jan 2019.

Predmetni profesor
Prof. dr Renata Pindžo

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

17. jan 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu

16. jan 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije za generaciju 2018/19

14. jan 2019.

Rezultati  II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu (grupa B)

14. jan 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

14. jan 2019.

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo - Specijalističke studije

11. jan 2019.

Rezultati i kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

11. jan 2019.

Rezultati II kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

09. jan 2019.