Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2019 2018 2017 2016 2015

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

31. dec 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje 

29. dec 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

26. dec 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta, Grupa B

24. dec 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

22. dec 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

22. dec 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

21. dec 2017.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije  - Grupa A

19. dec 2017.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje turističkim proizvodom

18. dec 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - Grupa A

13. dec 2017.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje 

11. dec 2017.

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ TURISTIČKE GEOGRAFIJE – GRUPA B

11. dec 2017.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - Grupa A

08. dec 2017.

Rezultati iz predmeta Statistika u turizmu, grupa A

06. dec 2017.

dr Violeta Tošić

Rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije kod Prof. dr Zorana Milenkovića

04. dec 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća.

04. dec 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

01. dec 2017.

dr Vlastimir Vuković

Novembar 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

30. nov 2017.

dr Vlastimir Vuković

Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta,  Grupa B

28. nov 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

28. nov 2017.

Rezultati Engleski jezik A1, B3 i A3 decembarski rok

27. nov 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

22. nov 2017.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

17. nov 2017.

Oktobar 2017.

Rezultati novembarskog ispitnog roka za A1 i A3

30. okt 2017.

Septembar 2017.

Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika A3 Oktobar 2

29. sep 2017.

dr Milina Kosanovic

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

19. sep 2017.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

19. sep 2017.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B1

18. sep 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita Engleski jezik A2 i B2

18. sep 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3, B3 i A2

18. sep 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

16. sep 2017.

Predmetni nastavnik
Natalija Radosavljević

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

15. sep 2017.

Predmetni nastavnik
dr Miroslava Petrevska

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

13. sep 2017.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

08. sep 2017.

Predmetni nastavnik
Prof. dr Zoran Radulović

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prava

08. sep 2017.

Predmetni nastavnik
Prof. dr Zoran Radulović

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo

06. sep 2017.

Predmetni nastavnik
Prof. dr Zoran Radulović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

05. sep 2017.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika A3, B1, B3

05. sep 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

01. sep 2017.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Avgust 2017.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

31. avg 2017.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik

30. avg 2017.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

29. avg 2017.

Predmetni nastavnik
Jelena Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 29.08.2017. godine

29. avg 2017.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati ispita Engleski jezik A2 i B2

28. avg 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezikaA3, A1, A2 i B3 kod dr Miline Kosanović

27. avg 2017.

dr Milina Kosanović

Jun 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Francuski jezik

19. jun 2017.

Rezultati ispita (pismenog i usmenog dela) za predmet Nemački jezik : A2, A3, B3

18. jun 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B1

17. jun 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita i termini za usmeni iz Nemačkog jezika : B1, B2, B3

17. jun 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Nemački jezik

15. jun 2017.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

13. jun 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 09.06.2017. godine

12. jun 2017.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

12. jun 2017.

dr Zoran Radulović

Rezultati ispita iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

08. jun 2017.

Predmetni profesor
dr Zoran Milenković

Rezultati ispita Engleski jezik A2

06. jun 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1 i A2

05. jun 2017.

Predmetni nastavnik
dr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika B3, A1 i A2

05. jun 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3

05. jun 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

05. jun 2017.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati ispita Engleski jezik B2

05. jun 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

02. jun 2017.

dr Violeta Tošić

Maj 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - diplomirani studenti

31. maj 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma Engleski B2

26. maj 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskimresursima u turizmu, grupa B

26. maj 2017.

dr Jelisaveta Vučković

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika

26. maj 2017.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati  2. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu (dr Violeta Tošić)

24. maj 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz Ruskog jezika

23. maj 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu Grupa B

23. maj 2017.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

23. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

Rezultati drugog kolokvijuma Engleski A2

19. maj 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 - Grupa A

16. maj 2017.

Predmetni profesor
dr Ivan Milošević

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije  - Grupa A

16. maj 2017.

Predmetni profesor
dr Snežana Štetić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

16. maj 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

16. maj 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam - Grupa A

16. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati  drugog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

16. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu,diplomirani studenti

15. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana

15. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

12. maj 2017.

Predmetni profesor
dr Maja Ćosić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu  - Grupa A

12. maj 2017.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijuma iz Poslovnog prava

08. maj 2017.

prof. dr Zoran Radulović

Rezultati ispita Engleski jezik A2 i B2

06. maj 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati Engleskog jezika A3 i B3

05. maj 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

04. maj 2017.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

03. maj 2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

April 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

29. apr 2017.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B (mr Milenko Đurić)

21. apr 2017.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

18. apr 2017.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, grupa B

13. apr 2017.

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

13. apr 2017.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turzmu

12. apr 2017.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz predmeta Računovovstvo u turizmu

12. apr 2017.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B2 i A3

11. apr 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita Engleski jezik A1

11. apr 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu

06. apr 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasledje i turizam - Grupu A

06. apr 2017.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

06. apr 2017.

Predmetni nastavnik
dr Maja Ćosić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A)

06. apr 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

04. apr 2017.

Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - grupa A.

03. apr 2017.

Mart 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana

31. mar 2017.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - Grupa A

31. mar 2017.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - grupa B

30. mar 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

24. mar 2017.

Rezultati  prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

22. mar 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2 i A3

22. mar 2017.

dr Milina Kosanović

Januar 2017.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu  - Grupa B

31. jan 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu, grupa A

30. jan 2017.

Rezultati pismenog dela ispita iz računovodstva u turizmu

26. jan 2017.

Rezultati kolokvijuma iz nemačkog jezika A1, B2 i B3

25. jan 2017.

Rezultati I kolokvijuma iz ruskog jezika

24. jan 2017.

Rezultati I i II kolokvijuma iz predmeta POSREDOVANJE U TURIZMU - Specijalističke studije

24. jan 2017.

Rezultati posmenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, A3, B2 u januarskom roku

23. jan 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultatai pismenog dela ispita iz engleskog jezika A1 i A2

23. jan 2017.

dr Ivan Milošević

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

19. jan 2017.

Prof. dr Zoran Milenković

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

18. jan 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

18. jan 2017.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz Poslovno komuniciranje

18. jan 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije

18. jan 2017.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

17. jan 2017.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

17. jan 2017.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta kod dr Vlastimira Vukovića

17. jan 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - III godina

17. jan 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - II godina

17. jan 2017.

Prof. dr Snežana Štetić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

16. jan 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

16. jan 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

16. jan 2017.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

16. jan 2017.

Rezuiltati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

16. jan 2017.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta grupa B - dr Miroslava Petrevska

16. jan 2017.

Rezultati kolokvijuma iz Francuskog jezika

13. jan 2017.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika A2 i A3

13. jan 2017.

Rezltati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu, grupa A (dr Violeta Tošić)

13. jan 2017.

Rezultati prvog kolokvijuma Engleski A2

13. jan 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati prvog kolokvijuma Engleski B2

13. jan 2017.

dr E. Lipovšek

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje proizvodom u turizmu - Specijalističke studije

11. jan 2017.