Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2018 2017 2016 2015 2014

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2016.

Specijalističke studije - Rezultati kolokvijuma iz predmeta Istraživanje turističkog tržišta

30. dec 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo - Specijalističke studije

29. dec 2016.

Specijalističke studije - Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje globalnih hotelskih korporacija

28. dec 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - druga godina

09. dec 2016.

Prof. dr Snežana Štetić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija

09. dec 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

09. dec 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije - Grupa A

06. dec 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

06. dec 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

06. dec 2016.

Rezultati I kolokvijuma za predmet Osnovi menadzmenta grupa B - dr Miroslava Petrevska

05. dec 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

05. dec 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz računovodstva u turizmu

05. dec 2016.

Prof. dr Zoran Milenkovć

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije - Grupa B

05. dec 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menažmenta

04. dec 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

01. dec 2016.

Usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo

01. dec 2016.

dr Mirjana Ilić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

01. dec 2016.

Novembar 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

30. nov 2016.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

28. nov 2016.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika kod dr Smiljke Kesić

28. nov 2016.

dr S. Kesić.

Rezultati pismenog dela iz Engleskog A2

01. nov 2016.

dr Milina Kosanović

Oktobar 2016.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A3

28. okt 2016.

dr S. Kesic

Septembar 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

19. sep 2016.

dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz Osnova menadžmenta

16. sep 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

16. sep 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. sep 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. sep 2016.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

14. sep 2016.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1

14. sep 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, A1 i A3

14. sep 2016.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

14. sep 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

14. sep 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Engleskog jezika - mr Smiljka Kesić

13. sep 2016.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika - dr Emilija Lipovšek

13. sep 2016.

Rezultati ispita iz predemeta Računovodstvo u turizmu

05. sep 2016.

dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz predmeta Računovovstvo u turizmu

02. sep 2016.

dr Mirjana Ilić

Avgust 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2, A1, A3 kod dr Miline Kosanović

30. avg 2016.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

30. avg 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

30. avg 2016.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

29. avg 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

29. avg 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik

28. avg 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik

28. avg 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1 i B1 - SEPTEMBAR 2016.

27. avg 2016.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik A1

26. avg 2016.

mr Ivan Milošević

Jul 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

04. jul 2016.

dr Zoran Milenković

Jun 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik

30. jun 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

30. jun 2016.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

29. jun 2016.

dr Mirjana Ilić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

28. jun 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Francuski jezik

28. jun 2016.

Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1 i B1 - JUL 2016.

28. jun 2016.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik A1 - rezultati ispita

28. jun 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

27. jun 2016.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

26. jun 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik B3

16. jun 2016.

mr Ivana Stojanović

Poslovni engleski jezik - rezultati ispita

16. jun 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz predmeta Francuski jezik B2 i B3

16. jun 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Francuski jezik

15. jun 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

14. jun 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik

14. jun 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik A1 i A2

14. jun 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik B3

14. jun 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu - JUN

13. jun 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

13. jun 2016.

dr Mirjana Ilić

Usmeni ispit iz Statistike u turizmu

10. jun 2016.

mr Jasmina Leković

Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1, B1 i A3 - JUN 2016.

04. jun 2016.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Krizni menadžment u turizmu

03. jun 2016.

Engleski jezik A1 i A3 - rezultati ispita

03. jun 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima i promenama u turizmu - Specijalističke studije

02. jun 2016.

Maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

29. maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

25. maj 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija

23. maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma ENGLESKI A1 grupa B

17. maj 2016.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

16. maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik

16. maj 2016.

Specijalističke studije - Upravljanje razvojem u turizmu (dr Zoran Milenković)

16. maj 2016.

Poslovni engleski jezik - rezultati kolokvijuma

16. maj 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana

13. maj 2016.

dr Branislav Rabotić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Zoran Milenković)

13. maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

11. maj 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

11. maj 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati drugog kolokvijuma iz Francuskog jezika

11. maj 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika

11. maj 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3

10. maj 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

10. maj 2016.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu (dr Violeta Tošić)

10. maj 2016.

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A2

10. maj 2016.

mr Milina Kosanović

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2

10. maj 2016.

mr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1 i A2

09. maj 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije

09. maj 2016.

April 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu

27. apr 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem turizma

25. apr 2016.

Kolokvijum iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana

24. apr 2016.

dr Branislav Rabotić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Sociologija

19. apr 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi Menadžmenta

19. apr 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu grupa A

13. apr 2016.

dr Mirjana Ilić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu grupa B

11. apr 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu grupa A

11. apr 2016.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turzmu

11. apr 2016.

dr Zoran Milenković

Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1 i A2

11. apr 2016.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1 i A2

11. apr 2016.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik - rezultati ispita

10. apr 2016.

mr Ivan Milošević

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

08. apr 2016.

mr S. Kesic

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije

06. apr 2016.

Računovodstvo u turizmu (dr Zoran Milenković) - rezultati prvog kolokvijuma

05. apr 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. apr 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

05. apr 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, grupa B

04. apr 2016.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

04. apr 2016.

Prof. dr Milan Skakun

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu

01. apr 2016.

dr Violeta Tošić

Mart 2016.

Rezultati ispita Poslovanje turističkih agencija

31. mar 2016.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma, od 28. marta 2016. godine

29. mar 2016.

Engleski jezik A3 i B3 - rezultati pismenog ispita

28. mar 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A3

28. mar 2016.

mr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz računovodstva u turizmu, održanog 25.03.2016. godine

28. mar 2016.

Februar 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmet Upravljanje turističkim proizvodom - specijalističke studije

02. feb 2016.

dr Maja Ćosić

Rezultati kolokvijuma iz predmet Upravljanje turističkim proizvodom - specijalističke studije

01. feb 2016.

dr Violeta Tošić

Januar 2016.

Rezultati kolokvijuma 1: A1, A2, B3 (mr Ivana Stojanović)

29. jan 2016.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu, grupa A

26. jan 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu, grupa B

26. jan 2016.

mr Jasmina Leković

Engleski jezik A1 - rezultati prvog kolokvijuma

24. jan 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje promocijom turističke destinacije

23. jan 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz računovodstva u turizmu, održanog 21.01.2016. godine (dr Zoran Milenković)

22. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Ruskoj jezika

21. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Francuskog jezika

21. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika održanog 17.01.2016. godine.

20. jan 2016.

mr Maša Polillo

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu, Grupa A

18. jan 2016.

dr Violeta Tošić

Engleski jezik A3 i B3 - rezultati ispita

18. jan 2016.

mr Ivan Milošević

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

18. jan 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu, Grupa B

18. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije, Grupa B

18. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

18. jan 2016.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A3 kod mr Miline Kosanović

18. jan 2016.

mr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

16. jan 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije - 13.01.2016. god.

15. jan 2016.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi marketinga

15. jan 2016.

dr Violeta Tošić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

14. jan 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - grupa A

14. jan 2016.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

13. jan 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Grčkog jezika

13. jan 2016.