Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2016 2015 2014 2013 2012

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

30. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi marketinga - Grupa A

30. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje za diplomirane studente

30. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

29. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

29. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

29. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije-Grupa A

29. dec 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije-Grupa B

29. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma Engleski jezik A1 (grupa A) i B2

29. dec 2014.

mr E. Lipovsek

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

29. dec 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

29. dec 2014.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

29. dec 2014.

mr Milina Kosanović

ENGLESKI JEZIK A3 - REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

26. dec 2014.

mr Ivan Milošević

Engleski jezik B3 - rezultati prvog kolokvijuma

26. dec 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi marketinga -grupa B

18. dec 2014.

Specijalističke studije - Rezultati prvog kolokvijuma na predmetu Liderstvo

18. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

09. dec 2014.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

08. dec 2014.

Kolokvijum iz Osnova ekonomije, grupa B

03. dec 2014.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

02. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

01. dec 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

01. dec 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika

01. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije - Grupa A

01. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

01. dec 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

01. dec 2014.

mr Jasmina Leković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

01. dec 2014.

dr Violeta Tošić

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi maketinga - Grupa A

01. dec 2014.

dr Violeta Tošić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

01. dec 2014.

Novembar 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3 i B3

27. nov 2014.

mr Milina Kosanovic

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

26. nov 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati Engleski A1 novembar 2014

26. nov 2014.

mr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

26. nov 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

26. nov 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

25. nov 2014.

Septembar 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

24. sep 2014.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

23. sep 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

22. sep 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3

22. sep 2014.

mr Milina Kosanović

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

22. sep 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

22. sep 2014.

Rezultati Okt. II

22. sep 2014.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

22. sep 2014.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

21. sep 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati Engleski A1 i B1 Oktobar II 2014.

20. sep 2014.

mr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

12. sep 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3

10. sep 2014.

mr Milina Kosanović

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

09. sep 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

09. sep 2014.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

08. sep 2014.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

08. sep 2014.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

07. sep 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

07. sep 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

05. sep 2014.

Avgust 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

27. avg 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

26. avg 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

25. avg 2014.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

23. avg 2014.

Nemački jezik: Spisak studenata koji su položili celokupan pismeni deo ispita (od 19.08.2014) i koji se pozivaju na usmeni deo ispita

22. avg 2014.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

21. avg 2014.

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

20. avg 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz nemačkog jezika održanog 19. avgusta 2014.

20. avg 2014.

mr.Maša Polillo

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3 i B3

19. avg 2014.

mr Milina Kosanović

Jul 2014.

Rezutati I i II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija-generacija studenata 2011

10. jul 2014.

Jun 2014.

Rezultati ispita iz Računovodstva u turizmu

23. jun 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

22. jun 2014.

Rezultati ispita iz Grčkoj jezika

18. jun 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

18. jun 2014.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik A3

16. jun 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika B3

14. jun 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2

12. jun 2014.

mr Ivan Milošević

 Engleski A1 i B1 rezultati junski rok 2014

12. jun 2014.

mr E. Lipovsek

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B1

10. jun 2014.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

10. jun 2014.

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

09. jun 2014.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

08. jun 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika A2

04. jun 2014.

mr Ivana Stojanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija

02. jun 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

02. jun 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B1

02. jun 2014.

mr Ivana Stojanović

Maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika

14. maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu 

14. maj 2014.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije

10. maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz Kulturnog nasleđa kod dr Bojane Plemić

06. maj 2014.

Rezultati II kolokvijuma iz Menadžmenta turističke destinacije

06. maj 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

05. maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

05. maj 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Francuskog jezika

05. maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

05. maj 2014.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika - Grupa B2

04. maj 2014.

Rezultati II kolokvijuma iz Osnova menadžmenta

04. maj 2014.

April 2014.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

30. apr 2014.

mr Milina Kosanovic

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

30. apr 2014.

mr Milina Kosanovic

Engleski jezik A2 - rezultati kolokvijuma

29. apr 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

28. apr 2014.

Engleski jezik A1 - rezultati kolokvijuma

28. apr 2014.

mr Smiljka Kesic

Engleski jezik B2 - rezultati kolokvijuma

28. apr 2014.

mr Smiljka Kesic

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sociologija

22. apr 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

22. apr 2014.

ENGLESKI JEZIK - REZULTATI

15. apr 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz Fracuskog jezika

15. apr 2014.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

15. apr 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2 i B2

14. apr 2014.

mr Milina Kosanović

Engleski jezik A1 (grupa B) - rezultati

14. apr 2014.

mr Smiljka Kesic

 Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

13. apr 2014.

 Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

13. apr 2014.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

11. apr 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu - Grupa A

07. apr 2014.

I kol. Menadžment turističke destinacije (diplomirani studenti) - rezultati

07. apr 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

04. apr 2014.

Mart 2014.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

31. mar 2014.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije – grupa B

31. mar 2014.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

31. mar 2014.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

25. mar 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

25. mar 2014.

Engleski jezik A1 - rezultati ispita

24. mar 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika A2 i B2

24. mar 2014.

mr Milina Kosanovic

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam - Grupa B

24. mar 2014.

Februar 2014.

Engleski jezika A2 - rezultati kolokvijuma

03. feb 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

02. feb 2014.

Januar 2014.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

26. jan 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ipita iz Statistike

26. jan 2014.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

25. jan 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Engleskog jezika B2 i A2

24. jan 2014.

mr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

24. jan 2014.

Engleski jezik A1 - rezultati ispita

23. jan 2014.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita Engleski jezik A3 i B3

22. jan 2014.

mr E. Lipovšek

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika A2 i A3

22. jan 2014.

Engleski jezik A1 (grupa B) i Engleski jezik B1 - rezultati ispita

21. jan 2014.

mr Smiljka Kesic

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog  jezika B3

21. jan 2014.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

21. jan 2014.

B2 - rezultati prvog kolokvijuma

20. jan 2014.

mr Smiljka Kesic

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika

17. jan 2014.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika grupa A1

17. jan 2014.

mr Maša Polillo

Rezultati II kolokvujima iz predmeta Osnovi prava

13. jan 2014.