Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2017 2016 2015 2014 2013

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2015.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo (specijalističke studije)

30. dec 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu (specijalističke studije)

28. dec 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod predavača mr Miline Kosanović

28. dec 2015.

mr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Računovodstva u turizmu

28. dec 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

27. dec 2015.

dr Snežana Štetić

Engleski jezik A3 i B3 - rezultati ispita

26. dec 2015.

mr Ivan Milošević

Kolokvijum iz Poslovanja globalnih hotelskih korporacija

21. dec 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

17. dec 2015.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

08. dec 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi marketinga od 28. 11. 2015. godine

08. dec 2015.

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Osnovi prava

08. dec 2015.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija

03. dec 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

02. dec 2015.

dr Snežana Štetić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

02. dec 2015.

dr Zoran Milenković

Novembar 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

30. nov 2015.

dr Vlastimir Vuković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu.

30. nov 2015.

mr Jasmina Leković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

30. nov 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi marketinga - Grupa A

30. nov 2015.

dr Violeta Tošić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

27. nov 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

26. nov 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

25. nov 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

25. nov 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu.

25. nov 2015.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (dr Snežana Štetić)

24. nov 2015.

Engleski jezik A2

23. nov 2015.

mr S. Kesic

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod mr Miline Kosanović

23. nov 2015.

mr Milina Kosanović

Engleski jezik A3 i B3 - rezultati ispita

23. nov 2015.

mr Ivan Milošević

Septembar 2015.

Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo - Oktobar II

28. sep 2015.

dr Mirjana Ilić

Rezultati ispita iz predmeta Krizni menadžment, na specijalističkim studijama

28. sep 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1

24. sep 2015.

mr Milina Kosanovic

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

17. sep 2015.

mr Ivana Stojanović

Spisak studenata koji su položili ispit ili uslovno položili ispit iz predmeta Osnovi menadžmenta (S.Štetić)

16. sep 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

16. sep 2015.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Računovodstva u turizmu

15. sep 2015.

dr Mirjana Ilić

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

15. sep 2015.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

14. sep 2015.

Engleski jezik A3, B1 i B3 - rezultati ispita

14. sep 2015.

mr Ivan Milošević

Poslovni engleski jezik - rezultati ispita

14. sep 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

14. sep 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod mr Miline Kosanović

14. sep 2015.

mr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Računovodstva u turizmu

14. sep 2015.

dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

12. sep 2015.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

01. sep 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

01. sep 2015.

mr Ivana Stojanović

Avgust 2015.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

31. avg 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz računovodstva u turizmu, održanog 28.08.2015. godine

31. avg 2015.

dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

31. avg 2015.

dr Snežana Štetić

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika

28. avg 2015.

mr. Maša Polillo

Engleski jezik A3 - rezultati ispita

26. avg 2015.

mr Ivan Milošević

Engleski jezik B1 i B3 - rezultati ispita

26. avg 2015.

mr Ivan Milošević

Poslovni engleski jezik - rezultati ispita

26. avg 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

26. avg 2015.

dr Violeta Tošić

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod mr Miline Kosanović

25. avg 2015.

mr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

25. avg 2015.

mr Jasmina Leković

Jul 2015.

Rezultati ispita iz Grčkog jezika

02. jul 2015.

Jun 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 (Test I+II+III)

24. jun 2015.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 (Test I+III)

21. jun 2015.

mr Ivana Stojanović

Poslovni engleski jezik - rezultati ispita

19. jun 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 (Test II+III)

16. jun 2015.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Statistike u turizmu

16. jun 2015.

dr Violeta Tošić

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 - Test 3

15. jun 2015.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

15. jun 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

15. jun 2015.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Statistike u turizmu

15. jun 2015.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Ruskog jezika

15. jun 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika B3

11. jun 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

11. jun 2015.

dr Zoran Milenković

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

11. jun 2015.

Engleski jezik B1 - rezultati ispita

10. jun 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 u junskom ispitnom roku kod predavača mr Miline Kosanović

09. jun 2015.

mr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Računovodstva u turizmu

09. jun 2015.

Dr Mirjana Ilić

Engleski jezik A3 - rezultati ispita

08. jun 2015.

mr Ivan Milošević

Poslovni engleski jezik - rezultati kolokvijuma

08. jun 2015.

mr Ivan Milošević

Engleski jezik B2

05. jun 2015.

mr S. Kesic

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima i promenama u turizmu

04. jun 2015.

Maj 2015.

Rezultati kolokvijuma - Grčki jezik, početni nivo

25. maj 2015.

Engleski jezik B3 - rezultati kolokvijuma

25. maj 2015.

mr Ivan Milošević

Engleski jezik B1 - rezultati kolokvijuma

25. maj 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

22. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik

20. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Sociologija

20. maj 2015.

Spisak studenata koji su položili II kolokvijum iz Računovodstva (dr Mirjana Ilić)

19. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

16. maj 2015.

mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma - Marketing u turizmu (dr Dario Šimičević)

15. maj 2015.

Engleski jezik A3 - rezultati drugog kolokvijuma

15. maj 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

14. maj 2015.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Marketinga (V. Tošić)

13. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom turističkih usluga - diplomirani studenti

13. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - grupa B

13. maj 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Računovodstva

12. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz TURISTIČKE GEOGRAFIJE

11. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa A

11. maj 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polilo

11. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta

08. maj 2015.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

08. maj 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta: Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

08. maj 2015.

Ocene seminarskih radova iz predmeta Kulturno nasleđe

08. maj 2015.

April 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnoscu u turizmu

30. apr 2015.

Spisak studenata prisutnih na predavanjima i ocene na kolokvijumu iz predmeta: Upravljanje razvojem u turizmu (dr Zoran Milenković)

28. apr 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

27. apr 2015.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

26. apr 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

24. apr 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

20. apr 2015.

mr Jamina Leković

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

20. apr 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

20. apr 2015.

Prof. dr Snežana Štetić

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A3 i B3

20. apr 2015.

mr Milina Kosanović

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

20. apr 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu

17. apr 2015.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

17. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz premeta Sociologija

15. apr 2015.

Rezultati iz Planiranja i produkcije turističkih aranžmana

15. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz premeta Turistička geografija

14. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Računovodstva u turizmu - Grupa B

14. apr 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

09. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz premeta Menadžment turističke destinacije- Grupa B

08. apr 2015.

dr Snežana Štetić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

07. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

07. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Računovodstva u turizmu - Grupa A

07. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz premeta Menadžment turističke destinacije

07. apr 2015.

dr Snežana Štetić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe (02. april 2015. godine)

06. apr 2015.

Rezultati provog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžment

03. apr 2015.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu

02. apr 2015.

Mart 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

27. mar 2015.

mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

27. mar 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

26. mar 2015.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

25. mar 2015.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

25. mar 2015.

ENGLESKI JEZIK A2 - REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA

23. mar 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati ispita iz Engleskog jezika A2, B3 i A3

23. mar 2015.

mr Milina Kosanović

Februar 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo

05. feb 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

03. feb 2015.

Januar 2015.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu-grupa B

30. jan 2015.

mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu-grupa A

30. jan 2015.

dr Violeta Tošić

Kolokvijum iz Posredovanja u turizmu

30. jan 2015.

Rezutati drugog kolokvijuma iz premeta Upravljanje proizvodom i promcijom u turizmu

29. jan 2015.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika

28. jan 2015.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

28. jan 2015.

mr Maša Polillo

Rezultati iz Osnova menadžmenta

26. jan 2015.

Engleski jezik A2 - rezultati ispita

23. jan 2015.

mr Ivan Milošević

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik A3 i B3

23. jan 2015.

mr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje proizvodom i promocijom u turizmu

22. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B2

19. jan 2015.

mr Ivana Stojanović

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1i A3

19. jan 2015.

mr Ivana Stojanović

Istraživanje turističkog tržišta i promocija turističke destinacije - rezultati kolokvijuma kod dr Daria Šimičevića

15. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Poslovanja globalnih hotelskih korporacija

15. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Statistike u turizmu - grupa B

13. jan 2015.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanja turističkih agencija

13. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz ruskog jezika

13. jan 2015.

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz Francuskog jezika

12. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Statistike u turizmu - grupa A

12. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz Osnova marketinga - grupa A

12. jan 2015.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta

12. jan 2015.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi parava

12. jan 2015.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

05. jan 2015.