Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Upis 2021/2022

Drugi upisni rok Uslovi upisa Dokumenta za prijavu Kalendar upisa Pitanja za prijemni Literatura za prijemni ispit Testovi sa rešenjima

Slobodna mesta za drugi upisni rok

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 10 (deset) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta
 • za upis 2 (dva) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2020/2021 srednju školu završilo u inostranstvu i jedno (1) lice pripadnik romske nacionalne manjine.
 • za upis 290 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2021/2022. godine.

DRUGI KONKURSNI ROK traje od 2. septembra do 14. septembra 2021. godine.

Prijavljivanje kandidata 2, i 3. septembar
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 4. septembar
do 1200
Polaganje prijemnog ispita po grupama 6. ili 7. septembar
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 8. septembar
do 1200
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
09. septembar
od 1000 do 1200
Donošenje odluke po prigovoru 09. septembar
od 1200 do 1400
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
10. septembar
do 1000
Rešavanje po žalbi 10. septembar
od 1200 do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 11. septembar
do 1700
Upis primljenih kandidata 13. i 14. septembar
od 900 do 1500

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u terminu za upis predviđen rasporedom upisa, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata „prozivkom“ po redosledu neprimljenih kandidata na Konačnoj rang listi 14. septembra 2021. godine u 15 časova u amfiteatru Škole.

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija, školske 2021/2022. godine na studijski program Ekonomija i turizam, Škola će upisati ukupno 400 studenata:

 • 110 studenata koji se finansiraju iz budzeta i
 • 290 studenata koji plaćaju školarinu.

Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom.

Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

 1. JEDNOG STRANOG JEZIKA
  (po izboru kandidata)
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Francuski jezik
  • Ruski jezik
 2. JEDNOG OD STRUČNIH PREDMETA
  (po izboru kandidata)
  • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
  • Geografija
  • Osnovi ekonomije

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu RANG LISTE koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 12, a najviše 40 bodova.

Dokumenta koja se podnose uz prijavu na konkurs

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva svih godina završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara.

Dodatna dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično)

Izjava - Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

AKADMEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD-VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2115666-34

Poziv na broj: T51

Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Kalendar upisa

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.

DRUGI KONKURSNI ROK traje od 2. septembra do 14. septembra 2021. godine

Prijavljivanje kandidata 2, i 3. septembar
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 4. septembar
do 1200
Polaganje prijemnog ispita po grupama 6. ili 7. septembar
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 8. septembar
do 1200
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
09. septembar
od 1000 do 1200
Donošenje odluke po prigovoru 09. septembar
od 1200 do 1400
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
10. septembar
do 1000
Rešavanje po žalbi 10. septembar
od 1200 do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 11. septembar
do 1700
Upis primljenih kandidata 13. i 14. septembar
od 900 do 1500

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u terminu za upis predviđen rasporedom upisa, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata „prozivkom“ po redosledu neprimljenih kandidata na Konačnoj rang listi 06. jula 2021. godine u 15 časova u amfiteatru Škole.

Pitanja za prijemni 2021.

Literatura za prijemni ispit
(O eventualnim izmenama u navedenoj literaturi kandidati će biti blagovremeno obavešteni)

STRANI JEZIK

(1) ENGLESKI JEZIK

 • Boris Hlebec, Gramatika Engleskoh jezika (za srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.
 • Gordana Grba, Karin Radovanović - BETTER ENGLISH 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.

(2) NEMAČKI JEZIK

 • Đ. Mota, V. Nikolovski, G. Montali, D. Mandeli, N. Černohaus Linzi, direkt 4, udžbenik i radna sveska. Nemački jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola. Osma godina učenja. Srpsko izdanje: Izdavačka kuća „Klett“ d.o.o., Beograd, 2012.
 • Đukanović, J., Durbaba, O.: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

(3) FRANCUSKI JEZIK

 • Nada Petrović, Veran Stanojević, DE QUOI PARLE-T-ON AUJOURD' HUI? FRANCUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.,
ili
 • Danica Pavlović, Marija Džunić - Drinjaković, Ljiljana Đurić, FRANCUSKI JEZIK (kao prvi strani jezik) ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.

(4) RUSKI JEZIK

 • Dojčilo Rudan - ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ! GRAMATIČKA VEŽBANJA ZA III I IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.
 • Marija Mežinski, Aleksandar Terzić, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. i novija izdanja.
ili
 • Bogdanka Aleksić, Milan Bogdanović, Bogoljub Stanković, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996.
 • Predrag Piper, Vučina Raičević, Andrej Tarasjev — RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001.,

STRUČNI PREDMET

(1) AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

 • Ognjen Bakić, Miodrag Nikolić, Bojan Zečević, Agencijsko i hotelijersko poslovanje, za I razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
 • Jovan Popesku, Miodrag Nikolić, Bojan Zečević, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za II razred ugostiteljsko-turističke škole, zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
 • Jovan Popesku, Milorad Nešić, Miodrag Nikolić, Agencijsko I hotelijersko poslovanje za III razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, beograd, 2008.
 • Krunoslav Čačić, Jovan Popesku, Miodrag Nikolić, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za IV razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.

(2) OSNOVI EKONOMIJE

 • Dragana Bogdanović i Gordana Ivanišević: "Osnovi ekonomije" za prvi razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, izdanje 2016.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PROCES DRUŠTVENE PROIZVODNJE: (1. Proizvodnja, 3. Osnovni faktori (inputi i autputi) proizvodnje, 8. Pravilnosti i principi privrednog života - produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.
  III. OSNOVNI POJMOVI O DRUŠTVENOJ PROIZVODNJI: (4. Društveni bruto (domaći) proizvod, društveni proizvod i nacionalni dohodak, produktivnost i intenzivnost rada, 7. Društvena reprodukcija i njeni oblici).
  IV. ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI: (7. Novac i njegove funkcije, 8. Metalni, papirni i kreditni novac, 9. Inflacija i deflacija, 10. Paritet i devizni kurs, 11. Devalvacija i revalvacija, 15. Tržište i mehanizam ispoljavanja zakona vrednosti - ponuda i tražnja).
 • Dragoljub Dragišić, Bogdan Ilić, Branko Medojević, Milovan Pavlović, "Osnovi ekonomije" (za drugi razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2013.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  I. ROBNI PROIZVOĐAČ I NJEGOVA REPRODUKCIJA (3.Proizvodna funkcija, 8. Troškovi proizvodnje i cena koštanja robnog proizvođača (troškovi, fiksni, varijabilni, ukupni, granični ili marginalni), 9. Različiti motivi poslovanja robnog proizvođača (profit i maksimiranje profita, profit kao motivacija poslovanja).
  II. NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI: 2. Najamnina kao oblik dohotka- visina i oblici najamnine, 3. Različiti oblici plasmana kapitala - troškovi prometa, marža i rabat, zajmovni kapital, kamata, kamatna stopa, bankarski kapital i tarifa, akcijski kapital, cena akcija i dividenda, vrste i značaj hartija od vrednosti (obveznice i akcije), zemljišna renta.
  III. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU (1.4. Osnovne karakteristike proizvodne i tržišne strukture - slobodna (potpuna) tržišna konkurencija, monopol i monopolistička konkurencija (osnovna obeležja).
 • Stevan Devetaković, Biljana Jovanović-Gavrilović, Gojko Rikalović "Osnovi ekonomije" (za treći razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2013.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PRIVREDNI RAZVOJ (1. Privredni razvoj i privredni rast, 2. Činioci privrednog razvoja).
  V. RAZVOJNA POLITIKA I INVESTICIJE (1. Pojam, vrste i funkcije investicija, 2. Područja i kokmponente privrednog sistema).
 • Milorad Unković: "Osnovi ekonomije" (za četvrti razred ekonomske škole), Zavod za izdavanje udžbenika, izdanje 2012.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  III. PLATNI BILANS (1. Platni bilans, 2. Vrste transakcija u platnom bilansu).
  IV. DEVIZNI KURSEVI (1. Devizni kurs, 2. Vrste deviznih kurseva)
  V. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA (Portfolio i direktne strane investicije).

(3) GEOGRAFIJA

 • Milomir Stepić, GEOGRAFIJA ZA II RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd, 2017.
 • M. Grčić, S. Stanković, Lj. Gavrilović, S. Radovanović, M. Stepić, S. Đurđić, GEOGRAFIJA ZA III RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2017. ili 2019. (preštampano izdanje).

Dokumenta za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije,
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. INDEKS (dobija se u Školi)
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 4. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3.500 DINARA - ( sve što je potrebno za upis dobija se u školi )

ŠKOLARINA ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE IZNOSI 800 EVRA u dinarskoj protivvrednosti.

UPLATE SE VRŠE NA ŽIRO RAČUN: 840-2115666-34, poziv na broj: T52.

Uplate školarine i troškova upisa ne vrše se u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku godinu 2021/2022 iznosi 400,00 dinara i plaća se prilikom upisa gotovinom. Molimo zainteresovane studente da pripreme tačan iznos. Više informacija o Zdravstveno potpornom udruženju možete pogledati na linku: www.zpubeograd.com

Testovi sa rešenjima

PRIJEMNI ISPIT 2021.

Ovde se nalaze testovi sa prijemnog ispita 2021. godine, sa obeleženim tačnim odgovorima. Svi dokumenti su u PDF formatu.