Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za MART 2024

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -06. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 2
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo -12. Mar 2024. u 12:00, Kabinet 5
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić -08. Mar 2024. u 10:30, Kabinet 1
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić -12. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 1a
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević -15. Mar 2024. u 09:30, Kabinet 2
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović -15. Mar 2024. u 13:00, Kabinet 4
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -11. Mar 2024. u 10:00, Sala 6
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 107. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
12.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
19.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović -11. Mar 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović -11. Mar 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić -07. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić -07. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -04. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 5
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -05. Mar 2024. u 12:00, Sala А1
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -04. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 11
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -11. Mar 2024. u 10:30, Kabinet 6
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 107. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 107. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović -11. Mar 2024. u 12:30, Kancelarija 1a
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -11. Mar 2024. u 09:00, Kancelarija 1b
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić -12. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 1a
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -04. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 11
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -06. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 2
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
41.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
48.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -11. Mar 2024. u 09:00, Kancelarija 10
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -11. Mar 2024. u 09:00, Kancelarija 1b
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -12. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 5
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević -15. Mar 2024. u 11:00, Kancelarija 11
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -15. Mar 2024. u 09:30, Kabinet 2
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković -05. Mar 2024. u 12:00, Sala А1
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -11. Mar 2024. u 10:30, Kabinet 6
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo -12. Mar 2024. u 12:00, Kabinet 5
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -12. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 5
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -15. Mar 2024. u 11:00, Kancelarija 11
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -04. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 5
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -11. Mar 2024. u 10:30, Kabinet 6
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -12. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 1a
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -12. Mar 2024. u 10:30, Kancelarija 1a
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -12. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 5
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -15. Mar 2024. u 09:30, Kabinet 2
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
71.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -04. Mar 2024. u 12:00, Učionica 2
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -07. Mar 2024. u 10:30, Učionica 2
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -05. Mar 2024. u 11:30, Kabinet 3
78.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -06. Mar 2024. u 11:00, Kabinet 3
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -08. Mar 2024. u 12:30, Kabinet 3
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -05. Mar 2024. u 08:30, Kabinet 3
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -08. Mar 2024. u 10:30, Kabinet 1
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -05. Mar 2024. u 11:00, Učionica 1
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -15. Mar 2024. u 11:00, Kancelarija 11
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -07. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -07. Mar 2024. u 09:30, Učionica 3
Nemački jezik "A" 2 (SP17A)
dr Ivana Stojanović
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN