Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Arhiva vesti

Januar 2021.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije, grupa B

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

22. jan 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr M. Kosanović

22. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

20. jan 2021.

Rezultati ispita iz Ekonomike turizma održanog 20.01.2021.godine

20. jan 2021.

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika A3 i B3

20. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

19. jan 2021.

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

17. jan 2021.

mr Jasmina Leković

ENGLESKI JEZIK B2: seminar/studentske prezentacije

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

ENGLESKI JEZIK A2: prvi redovni KOLOKVIJUM

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

ENGLESKI JEZIK B2: prvi redovni KOLOKVIJUM

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

Promena termina ispita iz predmeta Kulturno nasledje i turizam i Istorija civilizacije

15. jan 2021.

Predmetni profesor
Bojana Plemic

Kolokvijumi i ispiti iz predmeta Nemački jezik - mr Ivana Stojanović

15. jan 2021.

Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo)

12. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod mr Jasmine Leković

11. jan 2021.

Termin usmenog ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

11. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Kolokvijum iz predmeta Ruski jezik A3 i B3

11. jan 2021.

Informatika u turizmu - PRAKTIČNI DELOVI ISPITA

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum (glava 3. i glava 4.) iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

08. jan 2021.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

05. jan 2021.

Obaveštenje o kolokvijumima iz predmeta Engleski A3 i B3

05. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Preduzetništvo kod dr Renate Pindžo

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Miroslave Petrevske

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije

05. jan 2021.