Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 20. Jan 2020. u 09:00, Sala А2107
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 29. Jan 2020. u 09:00, Sala 584
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3185
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 12:00, Sala 5187
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А25
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 20. Jan 2020. u 10:00, Učionica 12
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 51
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 11:00, Sala А265
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 28. Jan 2020. u 13:00, Sala 661
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 24. Jan 2020. u 09:00, Sala А1177
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3103
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 13:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 20. Jan 2020. u 10:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 27. Jan 2020. u 09:00, Sala 6145
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А29
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Jan 2020. u 11:00, Sala А23
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 12:00, Sala А3-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А312
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А216
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 31. Jan 2020. u 10:00, Sala А21
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 24. Jan 2020. u 10:00, Sala А226
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Jan 2020. u 14:00, Sala 6-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 27. Jan 2020. u 10:00, Sala А1-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 22. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 518
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А31
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 511
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 54
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
Poslovno komuniciranje (SP17A)
mr Milenko Đurić
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.7/2017Andrea Mašić27. Jan 2020.
2.34/2017Aleksandra Vučković27. Jan 2020.
3.47/2017Zorana Milošević27. Jan 2020.
4.61/2017Vasilije Bibić27. Jan 2020.
5.75/2017Katarina Bošković27. Jan 2020.
6.158/2017Danijela Krstić27. Jan 2020.
7.219/2017Ivan Mjeda27. Jan 2020.
8.259/2017Marija Stevanović27. Jan 2020.
9.261/2017Nenad Aldić27. Jan 2020.
10.348/2017Jelena Stojanov27. Jan 2020.
11.1/2018Maria Timčenko27. Jan 2020.
12.3/2018Katarina Đurović27. Jan 2020.
13.4/2018Nina Spasojević27. Jan 2020.
14.7/2018Tamara Ondrik27. Jan 2020.
15.12/2018Teodora Vučićević27. Jan 2020.
16.13/2018Anđela Škobić27. Jan 2020.
17.14/2018Jelena Rajić27. Jan 2020.
18.17/2018Rebeka Kerekeš27. Jan 2020.
19.19/2018Dejana Jovanović27. Jan 2020.
20.20/2018Uroš Seferović27. Jan 2020.
21.21/2018Anja Bosanac27. Jan 2020.
22.26/2018Bogdan Marković27. Jan 2020.
23.29/2018Milja Čigoja27. Jan 2020.
24.30/2018Tijana Gajić27. Jan 2020.
25.31/2018Tamara Spasojević27. Jan 2020.
26.35/2018Bojana Ivić27. Jan 2020.
27.37/2018Katarina Stokić27. Jan 2020.
28.38/2018Kristina Udovičić27. Jan 2020.
29.40/2018Nina Batinić27. Jan 2020.
30.42/2018Ivana Jović27. Jan 2020.
31.43/2018Jovana Nikolić27. Jan 2020.
32.44/2018Nenad Ristić27. Jan 2020.
33.45/2018Jelena Pandurov27. Jan 2020.
34.46/2018Petar Šulović27. Jan 2020.
35.47/2018Stevan Stanojević27. Jan 2020.
36.48/2018Jelena Aleksandrov27. Jan 2020.
37.49/2018Stefan Stanimirović27. Jan 2020.
38.51/2018Marijana Bjelanović27. Jan 2020.
39.53/2018Milena Šiljić27. Jan 2020.
40.54/2018Jelena Čolić27. Jan 2020.
41.57/2018Stefan Ristić27. Jan 2020.
42.59/2018Jelena Janićijević27. Jan 2020.
43.60/2018Aleksandra Štajbl27. Jan 2020.
44.61/2018Marija Jelača27. Jan 2020.
45.62/2018Jovana Pašajlić27. Jan 2020.
46.64/2018Nina Mlađenović27. Jan 2020.
47.65/2018Momčilo Miladinović27. Jan 2020.
48.67/2018Marija Arsić27. Jan 2020.
49.68/2018Natalija Stanić27. Jan 2020.
50.70/2018Milan Grubor27. Jan 2020.
51.78/2018Anita Cvetković27. Jan 2020.
52.80/2018Jovana Kežić27. Jan 2020.
53.82/2018Anja Uzelac27. Jan 2020.
54.83/2018Danica Stepanović27. Jan 2020.
55.84/2018Tamara Vilotijević27. Jan 2020.
56.86/2018Ivan Bujić27. Jan 2020.
57.90/2018Ivana Preković27. Jan 2020.
58.91/2018Ivana Drinjak27. Jan 2020.
59.96/2018Anja Pavićević27. Jan 2020.
60.100/2018Anja Žigić27. Jan 2020.
61.101/2018Marija Ostojić27. Jan 2020.
62.104/2018Anđela Stojković27. Jan 2020.
63.108/2018Nina Petrović27. Jan 2020.
64.109/2018Milica Damljanović27. Jan 2020.
65.110/2018Anastasija Dabić27. Jan 2020.
66.112/2018Aleksandra Luković27. Jan 2020.
67.114/2018Anđela Jeremić27. Jan 2020.
68.115/2018Danijela Šamšal27. Jan 2020.
69.117/2018Kristina Jeveričić27. Jan 2020.
70.118/2018Jan Maksimović27. Jan 2020.
71.120/2018Luka Staletović27. Jan 2020.
72.124/2018Milica Balaban27. Jan 2020.
73.126/2018Lazar Ilić27. Jan 2020.
74.127/2018Darko Stošić27. Jan 2020.
75.129/2018Dunja Ljubinković27. Jan 2020.
76.131/2018Nina Velimirović27. Jan 2020.
77.132/2018David Mladenovski27. Jan 2020.
78.133/2018Marija Nenadović27. Jan 2020.
79.134/2018Nikolina Petrović27. Jan 2020.
80.136/2018Dragana Vitorović27. Jan 2020.
81.138/2018Đorđe Petrović27. Jan 2020.
82.139/2018Tamara Pjevović27. Jan 2020.
83.141/2018Anđela Čakarević27. Jan 2020.
84.142/2018Anica Krunić27. Jan 2020.
85.147/2018Tara Petrović27. Jan 2020.
86.148/2018Izabela Milošević27. Jan 2020.
87.149/2018Isidora Simić27. Jan 2020.
88.150/2018Nikolina Dabić27. Jan 2020.
89.154/2018Nikola Danilović27. Jan 2020.
90.155/2018Katarina Cvetojević27. Jan 2020.
91.156/2018Marko Stojadinović27. Jan 2020.
92.159/2018Luka Mijanović27. Jan 2020.
93.160/2018Jana Grujičić27. Jan 2020.
94.161/2018Marija Lazić27. Jan 2020.
95.164/2018Katarina Protić27. Jan 2020.
96.167/2018Aleksandar Mihajlović27. Jan 2020.
97.170/2018Stefan Vujičić27. Jan 2020.
98.171/2018Nađa Rilak27. Jan 2020.
99.173/2018Jovana Solomka27. Jan 2020.
100.190/2018Danijela Tomić27. Jan 2020.
101.192/2018Luka Ivanović27. Jan 2020.
102.195/2018Miloš Jovanović27. Jan 2020.
103.196/2018Tijana Stević27. Jan 2020.
104.203/2018Ana Baranj27. Jan 2020.
105.205/2018Tijana Žunić27. Jan 2020.
106.207/2018Tijana Markićević27. Jan 2020.
107.208/2018Jelena Ćendić27. Jan 2020.
108.210/2018Ana Jovanović27. Jan 2020.
109.211/2018Nevena Jovanić27. Jan 2020.
110.215/2018Željana Nisić27. Jan 2020.
111.219/2018Uroš Đurović27. Jan 2020.
112.224/2018Živkica Milojković27. Jan 2020.
113.227/2018Anđela Milikić27. Jan 2020.
114.234/2018Nenad Reljić27. Jan 2020.
115.235/2018Mihailo Petrović27. Jan 2020.
116.236/2018Anja Zarić27. Jan 2020.
117.239/2018Kristina Bojović27. Jan 2020.
118.241/2018Bojana Pantelić27. Jan 2020.
119.242/2018Nataša Janković27. Jan 2020.
120.243/2018Mladen Milovanović27. Jan 2020.
121.244/2018Slađana Roganović27. Jan 2020.
122.246/2018Sanja Jovanović27. Jan 2020.
123.249/2018Aleksandar Ilić27. Jan 2020.
124.254/2018Tamara Trajković27. Jan 2020.
125.256/2018Ana Vidović27. Jan 2020.
126.257/2018Filip Jeremić27. Jan 2020.
127.259/2018Tijana Mitrović27. Jan 2020.
128.261/2018Nikola Rudan27. Jan 2020.
129.262/2018Teodora Marić27. Jan 2020.
130.263/2018Viktorija Koković27. Jan 2020.
131.264/2018Jelena Barjaktarević27. Jan 2020.
132.265/2018Helena Marić27. Jan 2020.
133.271/2018Marija Stajić27. Jan 2020.
134.275/2018Igor Lazarević27. Jan 2020.
135.278/2018Aleksandar Cvetković27. Jan 2020.
136.280/2018Tamara Prvulović27. Jan 2020.
137.282/2018Vojin Anđelić27. Jan 2020.
138.285/2018Katarina Đurović27. Jan 2020.
139.290/2018Milena Miladinović27. Jan 2020.
140.291/2018Radomir Žarković27. Jan 2020.
141.292/2018Dina Gošev27. Jan 2020.
142.298/2018Daniel Kajčić27. Jan 2020.
143.299/2018Luka Kozić27. Jan 2020.
144.03-1/2019Vesna Jovanović27. Jan 2020.
145.03-3/2019Alma Musa27. Jan 2020.