Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 20. Jan 2020. u 09:00, Sala А2107
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 29. Jan 2020. u 09:00, Sala 584
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3185
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 12:00, Sala 5187
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А25
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 20. Jan 2020. u 10:00, Učionica 12
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 51
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 11:00, Sala А265
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 28. Jan 2020. u 13:00, Sala 661
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 24. Jan 2020. u 09:00, Sala А1177
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3103
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 13:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 20. Jan 2020. u 10:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 27. Jan 2020. u 09:00, Sala 6145
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А29
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Jan 2020. u 11:00, Sala А23
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 12:00, Sala А3-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А312
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А216
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 31. Jan 2020. u 10:00, Sala А21
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 24. Jan 2020. u 10:00, Sala А226
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Jan 2020. u 14:00, Sala 6-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 27. Jan 2020. u 10:00, Sala А1-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 22. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 518
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А31
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 511
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 54
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
Osnovi ekonomije (SP17A)
dr Renata Pindžo
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.90/2018Ivana Preković29. Jan 2020.
2.232/2018Tijana Petrović29. Jan 2020.
3.2/2019Danijela Zdravković29. Jan 2020.
4.4/2019Pavle Jovović29. Jan 2020.
5.6/2019Isidora Belić29. Jan 2020.
6.8/2019Kosta Danilović29. Jan 2020.
7.10/2019Petar Kačarević29. Jan 2020.
8.12/2019Anđela Milutinović29. Jan 2020.
9.14/2019Mateja Vinš29. Jan 2020.
10.20/2019Tijana Gajić29. Jan 2020.
11.22/2019Milica Jotić29. Jan 2020.
12.26/2019Lidija Sredojević29. Jan 2020.
13.28/2019Jovana Stefanović29. Jan 2020.
14.30/2019Emilija Rašić29. Jan 2020.
15.32/2019Ivana Petrović29. Jan 2020.
16.34/2019Marko Dobrodolac29. Jan 2020.
17.36/2019Bojana Đukić29. Jan 2020.
18.38/2019Andrea Rašković29. Jan 2020.
19.40/2019Smiljana Rogan29. Jan 2020.
20.42/2019Teodora Hlapović29. Jan 2020.
21.46/2019Kristina Žarković29. Jan 2020.
22.48/2019Tatjana Vučić29. Jan 2020.
23.52/2019Aleksandar Stokić29. Jan 2020.
24.54/2019Natalija Bastajić29. Jan 2020.
25.56/2019Stefan Andrejić29. Jan 2020.
26.58/2019Nevena Mitrović29. Jan 2020.
27.60/2019Helena Dabović29. Jan 2020.
28.62/2019Bojan Lazarević29. Jan 2020.
29.64/2019Jovana Bosanac29. Jan 2020.
30.66/2019Nevena Kalambura29. Jan 2020.
31.68/2019Nataša Kragović29. Jan 2020.
32.70/2019Tonka Luković29. Jan 2020.
33.72/2019Nevena Marković29. Jan 2020.
34.74/2019Dajana Batić29. Jan 2020.
35.76/2019Katarina Zorkić29. Jan 2020.
36.78/2019Danijela Komina29. Jan 2020.
37.80/2019Ivana Marković29. Jan 2020.
38.82/2019Zorana Živanović29. Jan 2020.
39.84/2019Marija Mladenović29. Jan 2020.
40.86/2019Minja Ranđelović29. Jan 2020.
41.88/2019Maša Stojković29. Jan 2020.
42.90/2019Anđela Popović29. Jan 2020.
43.92/2019Katarina Ranković29. Jan 2020.
44.94/2019Teodora Ćirić29. Jan 2020.
45.96/2019Dušan Vezmar29. Jan 2020.
46.98/2019Maja Damnjanović29. Jan 2020.
47.100/2019Ivan Stepanović29. Jan 2020.
48.102/2019Marija Lazarević29. Jan 2020.
49.104/2019Nikola Narančić29. Jan 2020.
50.108/2019Uroš Živković29. Jan 2020.
51.112/2019Marija Racković29. Jan 2020.
52.114/2019Magdalena Vasić29. Jan 2020.
53.116/2019Ana Simeunović29. Jan 2020.
54.118/2019Andrea Boner29. Jan 2020.
55.120/2019Ivana Kedžić29. Jan 2020.
56.124/2019Marko Nikolić29. Jan 2020.
57.126/2019Ivana Janković29. Jan 2020.
58.136/2019Milena Radojčić29. Jan 2020.
59.140/2019Marko Ilić29. Jan 2020.
60.144/2019Goran Glumac29. Jan 2020.
61.146/2019Ilija Ilić29. Jan 2020.
62.148/2019Irena Đokić29. Jan 2020.
63.158/2019Anđela Mandić29. Jan 2020.
64.162/2019Andrija Dakić29. Jan 2020.
65.164/2019Dragiša Jerinić29. Jan 2020.
66.168/2019Vladana Tešić29. Jan 2020.
67.170/2019Vladan Tešić29. Jan 2020.
68.172/2019Dejana Dikić29. Jan 2020.
69.174/2019Miloš Arsić29. Jan 2020.
70.178/2019Nevena Dimitrijević29. Jan 2020.
71.180/2019Aleksandra Jovanović29. Jan 2020.
72.184/2019Tijana Đoković29. Jan 2020.
73.186/2019Gordana Arsić29. Jan 2020.
74.188/2019Stefan Cvetković29. Jan 2020.
75.192/2019Ana Bura29. Jan 2020.
76.194/2019Anastasija Kusaček29. Jan 2020.
77.196/2019Luka Milovanović29. Jan 2020.
78.198/2019Vanja Kaplar29. Jan 2020.
79.200/2019Milica Krasić29. Jan 2020.
80.204/2019Nikola Mihajlović29. Jan 2020.
81.208/2019Aleksa Popadić29. Jan 2020.
82.210/2019Filip Pantelić29. Jan 2020.
83.212/2019Jovan Crnjanski29. Jan 2020.
84.222/2019Teodora Popović29. Jan 2020.