Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 20. Jan 2020. u 09:00, Sala А2107
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 29. Jan 2020. u 09:00, Sala 584
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3185
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 12:00, Sala 5187
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А25
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 20. Jan 2020. u 10:00, Učionica 12
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 51
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 11:00, Sala А265
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 28. Jan 2020. u 13:00, Sala 661
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 24. Jan 2020. u 09:00, Sala А1177
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3103
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 13:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 20. Jan 2020. u 10:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 27. Jan 2020. u 09:00, Sala 6145
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А29
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Jan 2020. u 11:00, Sala А23
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 12:00, Sala А3-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А312
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А216
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 31. Jan 2020. u 10:00, Sala А21
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 24. Jan 2020. u 10:00, Sala А226
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Jan 2020. u 14:00, Sala 6-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 27. Jan 2020. u 10:00, Sala А1-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 22. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 518
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А31
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 511
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 54
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
Ekonomika turizma (SP17A)
dr Maja Ćosić
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.302/2017Olja Gafur13. Jan 2020.
2.16/2018Bojana Nedeljković13. Jan 2020.
3.42/2018Ivana Jović13. Jan 2020.
4.71/2018Anđela Stevanović13. Jan 2020.
5.75/2018Milica Joksović13. Jan 2020.
6.89/2018Jovana Stoiljković13. Jan 2020.
7.113/2018Luka Dovijarski13. Jan 2020.
8.115/2018Danijela Šamšal13. Jan 2020.
9.122/2018Iva Nenezić13. Jan 2020.
10.129/2018Dunja Ljubinković13. Jan 2020.
11.166/2018Milica Toma13. Jan 2020.
12.173/2018Jovana Solomka13. Jan 2020.
13.196/2018Tijana Stević13. Jan 2020.
14.257/2018Filip Jeremić13. Jan 2020.
15.283/2018Bojana Misić13. Jan 2020.
16.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris13. Jan 2020.
17.300/2018Nikola Branković13. Jan 2020.
18.1/2019Dina Kuč13. Jan 2020.
19.2/2019Danijela Zdravković13. Jan 2020.
20.3/2019Jovana Zdešić13. Jan 2020.
21.4/2019Pavle Jovović13. Jan 2020.
22.5/2019Anđela Jovanović13. Jan 2020.
23.6/2019Isidora Belić13. Jan 2020.
24.7/2019Teodora Tošić13. Jan 2020.
25.8/2019Kosta Danilović13. Jan 2020.
26.9/2019Nemanja Radosavljević13. Jan 2020.
27.10/2019Petar Kačarević13. Jan 2020.
28.11/2019Milica Ljubić13. Jan 2020.
29.12/2019Anđela Milutinović13. Jan 2020.
30.13/2019Marija Štefan13. Jan 2020.
31.14/2019Mateja Vinš13. Jan 2020.
32.15/2019Anđela Ninić13. Jan 2020.
33.16/2019Nataša Stajčić13. Jan 2020.
34.17/2019Jelena Opačić13. Jan 2020.
35.18/2019Anđela Spasić13. Jan 2020.
36.19/2019Nemanja Đorđev13. Jan 2020.
37.20/2019Tijana Gajić13. Jan 2020.
38.21/2019Milica Stanković13. Jan 2020.
39.22/2019Milica Jotić13. Jan 2020.
40.23/2019Bojana Marsenić13. Jan 2020.
41.24/2019Dragana Vlajnić13. Jan 2020.
42.25/2019Bojana Vesić13. Jan 2020.
43.26/2019Lidija Sredojević13. Jan 2020.
44.27/2019Danijela Ječmenica13. Jan 2020.
45.28/2019Jovana Stefanović13. Jan 2020.
46.29/2019Katarina Horti13. Jan 2020.
47.30/2019Emilija Rašić13. Jan 2020.
48.32/2019Ivana Petrović13. Jan 2020.
49.33/2019Jelena Radojković13. Jan 2020.
50.34/2019Marko Dobrodolac13. Jan 2020.
51.35/2019Uroš Čaluković13. Jan 2020.
52.36/2019Bojana Đukić13. Jan 2020.
53.37/2019Sofija Vujošević13. Jan 2020.
54.38/2019Andrea Rašković13. Jan 2020.
55.40/2019Smiljana Rogan13. Jan 2020.
56.41/2019Tijana Stević13. Jan 2020.
57.42/2019Teodora Hlapović13. Jan 2020.
58.43/2019Jovana Bačkulić13. Jan 2020.
59.44/2019Anđela Zečević13. Jan 2020.
60.45/2019Bojana Drobac13. Jan 2020.
61.46/2019Kristina Žarković13. Jan 2020.
62.47/2019Maja Janković13. Jan 2020.
63.48/2019Tatjana Vučić13. Jan 2020.
64.49/2019Tamara Pavlović13. Jan 2020.
65.51/2019Svetlana Vilimanović13. Jan 2020.
66.52/2019Aleksandar Stokić13. Jan 2020.
67.54/2019Natalija Bastajić13. Jan 2020.
68.55/2019Nevena Ćirović13. Jan 2020.
69.56/2019Stefan Andrejić13. Jan 2020.
70.57/2019Nevena Nikolić13. Jan 2020.
71.58/2019Nevena Mitrović13. Jan 2020.
72.59/2019Katarina Živković13. Jan 2020.
73.60/2019Helena Dabović13. Jan 2020.
74.62/2019Bojan Lazarević13. Jan 2020.
75.63/2019Maša Komnenović13. Jan 2020.
76.64/2019Jovana Bosanac13. Jan 2020.
77.65/2019Natalija Nagulić13. Jan 2020.
78.66/2019Nevena Kalambura13. Jan 2020.
79.67/2019Andrea Dabić13. Jan 2020.
80.68/2019Nataša Kragović13. Jan 2020.
81.69/2019Helena Lazić13. Jan 2020.
82.70/2019Tonka Luković13. Jan 2020.
83.71/2019Kristina Georgijevski13. Jan 2020.
84.72/2019Nevena Marković13. Jan 2020.
85.73/2019Veljko Radulović13. Jan 2020.
86.74/2019Dajana Batić13. Jan 2020.
87.75/2019Bogdan Radulović13. Jan 2020.
88.76/2019Katarina Zorkić13. Jan 2020.
89.77/2019Milana Mina Petković13. Jan 2020.
90.78/2019Danijela Komina13. Jan 2020.
91.79/2019Ivana Milošević13. Jan 2020.
92.80/2019Ivana Marković13. Jan 2020.
93.81/2019Aleksa Nikolić13. Jan 2020.
94.82/2019Zorana Živanović13. Jan 2020.
95.83/2019Ignjat Sofijanić13. Jan 2020.
96.84/2019Marija Mladenović13. Jan 2020.
97.85/2019Luka Mitrić13. Jan 2020.
98.86/2019Minja Ranđelović13. Jan 2020.
99.87/2019Jelena Nikolić13. Jan 2020.
100.88/2019Maša Stojković13. Jan 2020.
101.89/2019Đorđe Petaković13. Jan 2020.
102.90/2019Anđela Popović13. Jan 2020.
103.91/2019Jovana Dragičević13. Jan 2020.
104.92/2019Katarina Ranković13. Jan 2020.
105.93/2019Milica Dimić13. Jan 2020.
106.94/2019Teodora Ćirić13. Jan 2020.
107.95/2019Nađa Kostić13. Jan 2020.
108.96/2019Dušan Vezmar13. Jan 2020.
109.97/2019Šara Fekete13. Jan 2020.
110.98/2019Maja Damnjanović13. Jan 2020.
111.99/2019Ana Mladenov13. Jan 2020.
112.100/2019Ivan Stepanović13. Jan 2020.
113.101/2019Bojana Stanković13. Jan 2020.
114.102/2019Marija Lazarević13. Jan 2020.
115.104/2019Nikola Narančić13. Jan 2020.
116.105/2019Sofija Mirkov13. Jan 2020.
117.107/2019Marija Lazović13. Jan 2020.
118.108/2019Uroš Živković13. Jan 2020.
119.109/2019Slavka Andrović13. Jan 2020.
120.111/2019Aleksa Adelhart13. Jan 2020.
121.112/2019Marija Racković13. Jan 2020.
122.113/2019Petar Nikolić13. Jan 2020.
123.114/2019Magdalena Vasić13. Jan 2020.
124.115/2019Tara Terzić13. Jan 2020.
125.116/2019Ana Simeunović13. Jan 2020.
126.118/2019Andrea Boner13. Jan 2020.
127.119/2019Nina Petrović13. Jan 2020.
128.120/2019Ivana Kedžić13. Jan 2020.
129.121/2019Anđela Simić13. Jan 2020.
130.124/2019Marko Nikolić13. Jan 2020.
131.126/2019Ivana Janković13. Jan 2020.
132.128/2019Aleksandra Čavić13. Jan 2020.
133.129/2019Jovana Janković13. Jan 2020.
134.135/2019Luka Nikolić13. Jan 2020.
135.137/2019Jelena Azdejković13. Jan 2020.
136.138/2019Matija Nikitić13. Jan 2020.
137.140/2019Marko Ilić13. Jan 2020.
138.141/2019Teodora Kuzmić13. Jan 2020.
139.143/2019Ilija Kojadinović13. Jan 2020.
140.144/2019Goran Glumac13. Jan 2020.
141.147/2019Anastasija Stanić13. Jan 2020.
142.148/2019Irena Đokić13. Jan 2020.
143.149/2019Gordan Umićević13. Jan 2020.
144.150/2019Anđela Mijailović13. Jan 2020.
145.151/2019Dragana Ivković13. Jan 2020.
146.155/2019Sanja Kamnjanac13. Jan 2020.
147.158/2019Anđela Mandić13. Jan 2020.
148.159/2019Nevena Vranić13. Jan 2020.
149.161/2019Marija Dimovski13. Jan 2020.
150.164/2019Dragiša Jerinić13. Jan 2020.
151.165/2019Mišo Jokić13. Jan 2020.
152.168/2019Vladana Tešić13. Jan 2020.
153.170/2019Vladan Tešić13. Jan 2020.
154.172/2019Dejana Dikić13. Jan 2020.
155.175/2019Anastasija Janković13. Jan 2020.
156.176/2019Aleksa Vulikić13. Jan 2020.
157.178/2019Nevena Dimitrijević13. Jan 2020.
158.179/2019Relja Damljanović13. Jan 2020.
159.180/2019Aleksandra Jovanović13. Jan 2020.
160.181/2019Anđela Janićijević13. Jan 2020.
161.183/2019Tamara Jelikić13. Jan 2020.
162.184/2019Tijana Đoković13. Jan 2020.
163.186/2019Gordana Arsić13. Jan 2020.
164.187/2019Đorđe Drpić13. Jan 2020.
165.188/2019Stefan Cvetković13. Jan 2020.
166.192/2019Ana Bura13. Jan 2020.
167.194/2019Anastasija Kusaček13. Jan 2020.
168.196/2019Luka Milovanović13. Jan 2020.
169.198/2019Vanja Kaplar13. Jan 2020.
170.200/2019Milica Krasić13. Jan 2020.
171.201/2019Jelena Radoičić13. Jan 2020.
172.203/2019Danijel Stanković13. Jan 2020.
173.207/2019Saša Đurđić13. Jan 2020.
174.210/2019Filip Pantelić13. Jan 2020.
175.211/2019Mirjana Eraković13. Jan 2020.
176.212/2019Jovan Crnjanski13. Jan 2020.
177.213/2019Andrijana Todorović13. Jan 2020.
178.215/2019Sara Mijović13. Jan 2020.
179.218/2019Tatjana Višković13. Jan 2020.
180.221/2019Nađa Milojković13. Jan 2020.
181.222/2019Teodora Popović13. Jan 2020.
182.223/2019Janko Milić13. Jan 2020.
183.227/2019Savo Vučetić13. Jan 2020.
184.229/2019Katarina Veličković13. Jan 2020.
185.231/2019Vladislav Glišić13. Jan 2020.