Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 20. Jan 2020. u 09:00, Sala А2107
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 29. Jan 2020. u 09:00, Sala 584
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3185
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 12:00, Sala 5187
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А25
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 20. Jan 2020. u 10:00, Učionica 12
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 51
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 11:00, Sala А265
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 28. Jan 2020. u 13:00, Sala 661
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 24. Jan 2020. u 09:00, Sala А1177
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3103
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 30. Jan 2020. u 11:00, Sala А3-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 14. Jan 2020. u 13:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 20. Jan 2020. u 10:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 27. Jan 2020. u 09:00, Sala 6145
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А29
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Jan 2020. u 11:00, Sala А23
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 12:00, Sala А3-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А312
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 21. Jan 2020. u 11:30, Sala А216
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 31. Jan 2020. u 10:00, Sala А21
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 24. Jan 2020. u 10:00, Sala А226
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Jan 2020. u 14:00, Sala 6-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 27. Jan 2020. u 10:00, Sala А1-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 22. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 518
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А31
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 17. Jan 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 17. Jan 2020. u 10:00, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 17. Jan 2020. u 11:00, Sala 51
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 21. Jan 2020. u 09:00, Sala 511
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 21. Jan 2020. u 11:00, Sala 5-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 16. Jan 2020. u 10:00, Sala А36
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 13. Jan 2020. u 10:00, Sala 54
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 13. Jan 2020. u 09:00, Sala А3-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 14. Jan 2020. u 10:00, Sala А3-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 22. Jan 2020. u 09:00, Učionica 3-
Poslovanje turističkih agencija (SP17A)
dr Branislav Rabotić
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.11/2017Sanja Bošković14. Jan 2020.
2.61/2017Vasilije Bibić14. Jan 2020.
3.219/2017Ivan Mjeda14. Jan 2020.
4.227/2017Jelena Bogatić14. Jan 2020.
5.315/2017Marija Danilović14. Jan 2020.
6.1/2018Maria Timčenko14. Jan 2020.
7.3/2018Katarina Đurović14. Jan 2020.
8.7/2018Tamara Ondrik14. Jan 2020.
9.13/2018Anđela Škobić14. Jan 2020.
10.17/2018Rebeka Kerekeš14. Jan 2020.
11.19/2018Dejana Jovanović14. Jan 2020.
12.21/2018Anja Bosanac14. Jan 2020.
13.25/2018Ana Živković14. Jan 2020.
14.29/2018Milja Čigoja14. Jan 2020.
15.33/2018Katarina Vržina14. Jan 2020.
16.35/2018Bojana Ivić14. Jan 2020.
17.37/2018Katarina Stokić14. Jan 2020.
18.43/2018Jovana Nikolić14. Jan 2020.
19.45/2018Jelena Pandurov14. Jan 2020.
20.47/2018Stevan Stanojević14. Jan 2020.
21.49/2018Stefan Stanimirović14. Jan 2020.
22.51/2018Marijana Bjelanović14. Jan 2020.
23.53/2018Milena Šiljić14. Jan 2020.
24.57/2018Stefan Ristić14. Jan 2020.
25.59/2018Jelena Janićijević14. Jan 2020.
26.61/2018Marija Jelača14. Jan 2020.
27.63/2018Milica Mehanović14. Jan 2020.
28.65/2018Momčilo Miladinović14. Jan 2020.
29.67/2018Marija Arsić14. Jan 2020.
30.71/2018Anđela Stevanović14. Jan 2020.
31.79/2018Ana Domanović14. Jan 2020.
32.81/2018Brankica Stepanović14. Jan 2020.
33.83/2018Danica Stepanović14. Jan 2020.
34.91/2018Ivana Drinjak14. Jan 2020.
35.101/2018Marija Ostojić14. Jan 2020.
36.109/2018Milica Damljanović14. Jan 2020.
37.111/2018Jelena Vujnić14. Jan 2020.
38.115/2018Danijela Šamšal14. Jan 2020.
39.127/2018Darko Stošić14. Jan 2020.
40.131/2018Nina Velimirović14. Jan 2020.
41.133/2018Marija Nenadović14. Jan 2020.
42.139/2018Tamara Pjevović14. Jan 2020.
43.141/2018Anđela Čakarević14. Jan 2020.
44.143/2018Sara Ćurulić14. Jan 2020.
45.147/2018Tara Petrović14. Jan 2020.
46.155/2018Katarina Cvetojević14. Jan 2020.
47.167/2018Aleksandar Mihajlović14. Jan 2020.
48.173/2018Jovana Solomka14. Jan 2020.
49.203/2018Ana Baranj14. Jan 2020.
50.207/2018Tijana Markićević14. Jan 2020.
51.221/2018Miloš Lončar14. Jan 2020.
52.223/2018Teodora Ilić14. Jan 2020.
53.235/2018Mihailo Petrović14. Jan 2020.
54.249/2018Aleksandar Ilić14. Jan 2020.
55.255/2018Marina Trifunović14. Jan 2020.
56.259/2018Tijana Mitrović14. Jan 2020.
57.261/2018Nikola Rudan14. Jan 2020.
58.263/2018Viktorija Koković14. Jan 2020.
59.265/2018Helena Marić14. Jan 2020.
60.269/2018Teodora Avramović14. Jan 2020.
61.271/2018Marija Stajić14. Jan 2020.
62.275/2018Igor Lazarević14. Jan 2020.
63.285/2018Katarina Đurović14. Jan 2020.
64.291/2018Radomir Žarković14. Jan 2020.
65.299/2018Luka Kozić14. Jan 2020.