Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za MART 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 05. Mar 2020. u 08:30, Sala А2-
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 09. Mar 2020. u 13:30, Sala 6-
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 10. Mar 2020. u 10:00, Sala А2-
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 03. Mar 2020. u 10:00, Sala А2-
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 05. Mar 2020. u 15:00, Sala 6-
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 06. Mar 2020. u 11:00, Učionica 1-
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 09. Mar 2020. u 10:00, Kabinet 6-
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 12. Mar 2020. u 11:30, Sala 6-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 12. Mar 2020. u 11:30, Sala 6-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 06. Mar 2020. u 10:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Mar 2020. u 11:30, Kabinet 5-
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 13. Mar 2020. u 13:00, Učionica 1-
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 09. Mar 2020. u 13:30, Sala 6-
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 06. Mar 2020. u 10:00, Učionica 3-
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 12. Mar 2020. u 11:30, Sala 6-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 03. Mar 2020. u 10:00, Sala А2-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 11. Mar 2020. u 11:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 04. Mar 2020. u 09:30, Sala 6-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Mar 2020. u 13:30, Sala 6-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 11. Mar 2020. u 11:00, Sala 6-
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Mar 2020. u 10:30, Kabinet 5-
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Mar 2020. u 11:30, Kabinet 5-
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 13. Mar 2020. u 10:00, Učionica 1-
52.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski --
53.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 05. Mar 2020. u 08:30, Sala А2-
54.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 11. Mar 2020. u 10:00, Kabinet 1-
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Mar 2020. u 10:30, Kabinet 5-
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Mar 2020. u 13:00, Učionica 1-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 03. Mar 2020. u 10:00, Kabinet 4-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Mar 2020. u 10:30, Kabinet 5-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 13. Mar 2020. u 10:00, Učionica 1-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 02. Mar 2020. u 12:00, Sala А1-
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 05. Mar 2020. u 11:00, Kabinet 3-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Mar 2020. u 12:30, Učionica 2-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Mar 2020. u 12:00, Sala 6-
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 09. Mar 2020. u 08:30, Kabinet 3-
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 10. Mar 2020. u 10:00, Sala А2-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 04. Mar 2020. u 11:30, Kabinet 5-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 06. Mar 2020. u 10:00, Učionica 3-
Upravljanje ljudskim resursima u turizmu (SP17A)
dr Jelisaveta Vučković
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN