Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 02. Dec 2019. u 12:00, Sala 6-
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 04. Dec 2019. u 14:30, Učionica 2-
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 06. Dec 2019. u 08:30, Sala 6-
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 03. Dec 2019. u 12:30, Sala 6-
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 04. Dec 2019. u 11:00, Učionica 2-
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 04. Dec 2019. u 14:00, Sala А2-
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 04. Dec 2019. u 11:00, Učionica 1-
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 03. Dec 2019. u 14:00, Sala 6-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 03. Dec 2019. u 14:00, Sala 6-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2019. u 12:00, Sala 6-
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2019. u 12:00, Sala 6-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Dec 2019. u 12:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 05. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 05. Dec 2019. u 14:00, Učionica 2-
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 04. Dec 2019. u 14:30, Učionica 2-
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Dec 2019. u 12:00, Učionica 3-
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2019. u 12:00, Sala 6-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 03. Dec 2019. u 14:00, Sala 6-
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 04. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala А1-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 03. Dec 2019. u 14:00, Sala А2-
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 03. Dec 2019. u 14:00, Sala 6-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 03. Dec 2019. u 14:00, Sala 6-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 04. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 04. Dec 2019. u 10:00, Kabinet 4-
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 05. Dec 2019. u 13:00, Učionica 1-
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 04. Dec 2019. u 11:00, Učionica 2-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo --
53.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski --
54.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković --
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 04. Dec 2019. u 10:00, Kabinet 4-
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 05. Dec 2019. u 15:00, Učionica 2-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 06. Dec 2019. u 10:00, Kabinet 4-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 04. Dec 2019. u 11:00, Kabinet 4-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 04. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović --
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo --
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 03. Dec 2019. u 08:30, Sala 5-
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović --
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo --
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 03. Dec 2019. u 13:00, Učionica 2-
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 05. Dec 2019. u 13:00, Sala 6-
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 03. Dec 2019. u 11:00, Kabinet 1-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić --
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Dec 2019. u 12:00, Učionica 3-
Osnovi ekonomije (SP17A)
dr Renata Pindžo
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN