Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Oktobar 2 2022

OBAVEŠTENJE
ZA OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2021/2022. godine
koji će se održati od 05.10.2022. – 07.10.2022. godine

 1. Pravo na polaganje ispita u OKTOBARSKOM 2 ispitnom roku imaju SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU.
 2. PRIJAVA proizvoljnog broja ISPITA (po ceni od 1050,00 dinara ZA SVE STUDENTE) obaviće se od 30. septembra do 03. oktobra 2022. godine, isključivo on-line, putem sistema INDEKS.
 3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 4. oktobra 2022. god. na SAJTU ŠKOLE.
 4. NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 2000,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line 4. oktobra 2022. do 12h
 5. PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line od 30. septembra do 4. oktobra 2022. do 12h
 6. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike može se obaviti 4. oktobra 2022. godine, od 1000 do 1200 časova, u studentskoj službi
 7. STUDENTIMA KOJI SU u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U OKTOBARSKOM 2 ISPITNOM ROKU.
 8. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
 9. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
 10. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA. Molimo studente da po obavljenoj prijavi ispita, ODMAH provere da li se nalaze na spisku na sajtu Škole
 11. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Ispiti položeni u ispitnom roku OKTOBAR 2 ne ulaze u uslov za upis na teret budžeta.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

On-line sistem za studente koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača

Studenti koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača u obavezi su da najpre fotografiju ili skeniranu sliku uplatnice proslede elektronskim putem kroz studentski sistem Indeks, preko komande Moj račun.

Najjednostavnije je koristiti sistem putem mobilnog telefona - student unosi datum i iznos, a zatim fotografiše uplatnicu. Po izvršenoj kontroli, ako se uplatnica odobri, studentu će biti omogućeno da iskoristi on-line uslugu tokom dozvoljenih termina.

Molimo da koristite ažuriranu verziju web čitača (Chrome, Firefox, Safari)

Uslovi:

 • potrebno je proslediti fotografiju/skeniranu sliku originala uplatnice, posle izvršene uplate u banci ili pošti
 • elektronski dokumenti, za uplate izvršene elektronskim putem moraju imati overu banke
 • kao poziv na broj navodi se jedinstveni broj za svakog studenta koji se može videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun"
  (alternativno, u polju "Svrha uplate" može biti naveden broj indeksa studenta u formi "Prijava ispita za ___/_____")
 • na slici uplatnice mora biti jasno vidljiv iznos i datum uplate
 • student je u obavezi da čuva original uplatnice zbog eventualne kontrole / dokaza o uplati
 • Škola zadržava pravo da u svakom trenutku, bilo kom studentu uskrati pravo korišćenja ove usluge

Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se informatičkoj ili studentskoj službi. Zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju.

Po obavljenoj prijavi, student može proveriti da li se nalazi na ispitnim spiskovima.

Grafičko uputstvo za PODIZANJE UPLATNICE U SISTEM

Grafičko uputstvo za PRIJAVU ISPITA

Grafičko uputstvo za PROMENU ISPITIVAČA

Termini i spiskovi

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA