Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 107. Okt 2022. u 08:30, Sala А1
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -07. Okt 2022. u 10:30, Sala 6
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 407. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 105. Okt 2022. u 13:00, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 1406. Okt 2022. u 12:00, Sala 6
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 606. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 206. Okt 2022. u 10:30, Kabinet 6
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 1305. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -05. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -05. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -05. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -05. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 105. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 105. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 105. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 107. Okt 2022. u 11:00, Sala А2
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 207. Okt 2022. u 11:00, Sala А2
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 806. Okt 2022. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 1506. Okt 2022. u 11:00, Učionica 2
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 306. Okt 2022. u 15:30, Učionica 2
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -07. Okt 2022. u 08:30, Sala А2
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 2506. Okt 2022. u 09:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 1007. Okt 2022. u 11:00, Sala А2
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 207. Okt 2022. u 13:00, Sala 6
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -07. Okt 2022. u 13:00, Učionica 1
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 305. Okt 2022. u 08:30, Sala А2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 205. Okt 2022. u 08:30, Sala А3
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 605. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 405. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
40.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -05. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -05. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 105. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -05. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
47.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 205. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 105. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 205. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 307. Okt 2022. u 13:00, Učionica 2
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -07. Okt 2022. u 13:00, Učionica 1
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 1206. Okt 2022. u 11:00, Sala А2
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -06. Okt 2022. u 11:00, Sala А1
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -06. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković -06. Okt 2022. u 11:00, Učionica 2
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -06. Okt 2022. u 12:00, Sala А1
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo -07. Okt 2022. u 08:30, Sala А1
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -06. Okt 2022. u 11:00, Sala А2
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -06. Okt 2022. u 11:00, Sala А1
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -06. Okt 2022. u 15:30, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -06. Okt 2022. u 12:00, Sala А1
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -06. Okt 2022. u 13:00, Sala 6
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -06. Okt 2022. u 11:00, Sala А1
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -06. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -07. Okt 2022. u 13:00, Sala 6
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 105. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -05. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
70.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -05. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -05. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -05. Okt 2022. u 09:30, Sala 5
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -05. Okt 2022. u 11:00, Sala А3
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 2
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -05. Okt 2022. u 12:00, Učionica 1
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -05. Okt 2022. u 10:00, Kabinet 3
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -05. Okt 2022. u 10:00, Učionica 1
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -07. Okt 2022. u 12:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -07. Okt 2022. u 12:00, Sala А1
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -07. Okt 2022. u 12:00, Sala А1
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -06. Okt 2022. u 09:00, Učionica 3