Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini

April 2020

OBAVEŠTENJE
ZA APRILSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2019/2020. godine
koji će se održati od 22.05.2020. – 30.05.2020. godine

  1. Pravo na polaganje ispita u APRILSKOM ispitnom roku imaju SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU.
  2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1000,00 dinara za studente koji plaćaju školarinu) obaviće se od 18. do 19. maja 2020. godine, ubacivanjem prijave u sanduče. Studenti upisani na teret budžeta ne plaćaju prijavu ispita i ispite prijavljuju isključivo elektronskim putem, kroz studentski informacioni sistem INDEKS.
  3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 20. maja 2020. god. posle 15.00 časova, na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike, NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.500,00 dinara) i PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 21. maja 2020. godine, od 1000 do 1300 časova, u studentskoj službi
  5. STUDENTIMA KOJI SU u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, kao i STUDENTIMA PRODUŽENE GODINE i APSOLVENTIMA KOJI SU u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U APRILSKOM ISPITNOM ROKU a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
  7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
  8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE, DOSTAVLJENE STUDENTSKOJ SLUŽBI U OVOM ROKU, SU UNETE.
Neispravne prijave, kao i prijave studenata koji nemaju regulisan status, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA