Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za APRIL 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 27. Maj 2020. u 09:30, Sala А312
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 28. Maj 2020. u 10:00, Sala 532
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 29. Maj 2020. u 09:00, Sala 560
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 26. Maj 2020. u 12:00, Sala А216
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 29. Maj 2020. u 11:00, Sala А24
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 30. Maj 2020. u 10:00, Sala 610
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 26. Maj 2020. u 10:00, Sala А15
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А14
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А3-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 1-
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А32
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 1-
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 27. Maj 2020. u 11:00, Sala 61
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 27. Maj 2020. u 11:00, Sala 6-
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 27. Maj 2020. u 09:00, Učionica 3-
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Maj 2020. u 13:30, Učionica 230
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 27. Maj 2020. u 11:00, Sala А137
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 25. Maj 2020. u 12:00, Sala А119
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 27. Maj 2020. u 09:00, Učionica 376
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 27. Maj 2020. u 11:00, Sala 6-
30.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 26. Maj 2020. u 13:00, Sala А21
31.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 27. Maj 2020. u 13:00, Učionica 1-
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 28. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Maj 2020. u 12:00, Sala А31
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А3-
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 11
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А3-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 1-
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Maj 2020. u 12:00, Sala А365
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 26. Maj 2020. u 10:00, Sala А3-
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 27. Maj 2020. u 10:00, Sala А12
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 29. Maj 2020. u 10:00, Sala А2-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 27. Maj 2020. u 10:30, Sala А38
53.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 28. Maj 2020. u 12:00, Učionica 1-
54.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 29. Maj 2020. u 10:00, Učionica 15
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 26. Maj 2020. u 10:00, Sala А38
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 22. Maj 2020. u 12:30, Učionica 2-
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 26. Maj 2020. u 12:00, Učionica 1-
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić --
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 26. Maj 2020. u 10:00, Sala А3-
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Maj 2020. u 10:00, Sala А2-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 512
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А3-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 1-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 25. Maj 2020. u 10:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 25. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 22. Maj 2020. u 11:00, Sala А33
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 26. Maj 2020. u 11:00, Učionica 2-
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 22. Maj 2020. u 10:00, Sala А12
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 22. Maj 2020. u 10:00, Učionica 11
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Maj 2020. u 09:00, Sala 5-
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 27. Maj 2020. u 10:00, Sala А1-
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 27. Maj 2020. u 09:00, Učionica 3-