Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Događanja u VTŠ Stručna praksa Avantura Humanitarne akcije Ekskurzije

Avantura

Studentske žurke Visoke turističke škole 2009.

Studentske žurke Visoke turističke škole, 2009.

Ekspedicija "Mont Everest 2007"

Visoka turistička škola sa ekspedicijom "Mont Everest 2007".

1