Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.
23. sep 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

ČETVRTI KONKURSNI ROK traje od 25. septembra do 2. oktobra 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 25. i 28. septembar
od 900 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 29. septembar
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 30. septembar
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 1. oktobra
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
2. oktobra
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 2. oktobra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
2. oktobra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 2. oktobra
do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 5. oktobra
do 1200
Upis primljenih kandidata 6. oktobra
od 900 do 1400