Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U DRUGOM UPISNOM ROKU.
07. jul 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. U DRUGOM UPISNOM ROKU.

DRUGI KONKURSNI ROK traje od 15. jula do 24. jula 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 15. i 16. jul
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 17. jul
do 1200
Polaganje prijemnog ispita po grupama 20. jul
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 21. jul
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
22. jul
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 22. jul
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
22. jul
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 22. jul
do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 22. jul
do 1700
Upis primljenih kandidata 23. i 24. jul
od 900 do 1400

Ukupan broj slobodnih mesta za upis u drugom upisnom roku biće objavljen na sajtu Škole u ČETVRTAK 09.07.2020. godine.